Matematiksvårigheter

Framgångsrika metoder, förhållningssätt och stödinsatser för att främja lärandet och öka måluppfyllelsen hos alla elever

Nationell konferens 10-11 oktober 2018
Fördjupningspass 11 oktober 2018
Allmänt
Program / Talare
Fördjupningspass
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Matematiksv%C3%A5righeter
Anmäl dig

Matematiksvårigheter

10 2018-10-10 11:38:46 2018-10-10 11:38:46 38 Matematiksvårigheter Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Konferensen om kartläggning och anpassade lärmiljöer för dig som speciallärare och matematiklärare!

Att skapa en inkluderande och motiverande skola är i fokus och det har blivit allt viktigare att ta ett helhetsgrepp över skolmiljön i syfte att skapa en lärsituation där eleverna ges bästa möjliga förutsättningar för kunskapsutveckling och måluppfyllelse. På Ability Partners nya konferens Matematiksvårigheter 2018 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Välkommen till en högaktuell konferens där du under två dagar får du lyssna till forskare, experter och praktikfall om hur man arbetar för att skapa en stöttande, utvecklande och motiverande lärmiljö för elever med matematiksvårigheter.

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Senaste rönen om matematiksvårigheter och dyskalkyli
  • Så kan du främja barns utveckling och lärande och förebygga framtida svårigheter inom matematik hos barn
  • Att utreda dyskalkyli och matematiksvårigheter
  • Så kan du anpassa lärmiljön och förbättra matematikundervisningen för ökad måluppfyllelse hos alla elever
  • Hur du kan använda digitala stöd och verktyg i matematikundervisningen för att underlätta inlärning och främja kunskapsutveckling hos eleverna
  • Framgångsrika metoder och förhållningssätt som stöttar och främjar elevers engagemang och motivation för matematik

Keynote Speaker

Torkel Klingberg

Professor i kognitiv neuroventenskapKarolinska institutet

Moderator och talare

Ulrika Jonson

UtbildareKasam Education (Foto Olof Näslund, Reportagebyrån)

Övriga talare och praktikfall

Anna Wernberg

Lektor i matematikdidaktikMalmö Universitet

Cecilia Lind

Lärare med särskilt uppdragBrännkärrsskolan, Knivsta

Sara Hedberg

Förstelärare i matematik och arbetsledareBrännkärrsskolan, Knivsta

Fredrik Sandberg

Lärare matematik F-6, IKT-pedagog och global förstelärare IKTLovisedalsskolan, Vallentuna

Johanna Bolling

FörstelärareSanduddens skola, Ekerö kommun

Jonas Walfridsson

Leg logopedTalkliniken Danderyds sjukhus

Pris

Konferens och fördjupning 9.490 kr
Konferens 6.995 kr
Fördjupning 2.495 kr

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.
Alla priser är exkl. moms.

Tillbaka till kalendariet