Molntjänster och tredjelandsöverföringar

- regelverken i praktikenDigital fokuskurs 17 oktober
Allmänt
Innehåll
Anmäl dig

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

17 2023-10-17 11:38:46 2023-10-16 11:38:46 38 Molntjänster och tredjelandsöverföringar Digital Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Vilka regelverk styr användningen av molntjänster och överföring av data till tredjeland?

För svenska myndigheter och kommuner är det nödvändigt att kunna använda molntjänster i någon form för att lyckas med digitaliseringen. En digitalisering som krävs för att uppnå god ekonomi och uppfylla tillgänglighetskrav för medborgartjänster.

Ofta är det svårt att undvika att data överförs utanför EU/EES när en leverantör av tjänster anlitas. För att hantera utmaningarna när det gäller lagring och överföring av data krävs transparens av leverantörer och anpassningar av tjänster för att uppfylla kraven i GDPR och offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Det händer mycket inom juridiken idag. Under kursen får du ta del av det senaste med nya rekommendationer och standardavtalsklausuler för kommuner, regioner och myndigheter.

Välkommen till en fokuskurs med en expert på juridiken inom ansvar och krav vid tredjelandsöverföring och användning av molntjänster. 


Vem riktar sig den digitala fokuskursen till?
Du som är ansvarig för drift av tjänster behöver veta hur du kan använda molntjänster och följa gällande rätt för datalagring och samarabetstjänster. Nya lagar och domslut tillkommer hela tiden. Försäkra dig om att vara uppdaterad för att ta rätt beslut. På utbildningen får du ta del av hur du kan använda molntjänster inom ramen för regelverket.

Du som är, beslutsfattare för molntjänster och IT-drift inom myndigheter, kommuner och regioner: Kommunchef, Digitaliseringsstrateg, Molnstrateg, Dataskyddsombud, CDO, IT-strateg, CIO, IT-chefer, Projektledare digitalisering, Enhetschef och Verksamhetsutvecklare, har all anledning att delta på kursen!

Syfte och mål med kursen
Kursen syftar till att ge dig kunskap om relevanta regelverk i Sverige och EU/EES samt aktuella rättsfall för hur du hanterar du frågor om tredjelandsöverföringar i samband med användning av molntjänster.


 

Ur innehållet

  • Säkerhetsmässiga och rättsliga utmaningar för kommuner, regioner och myndigheter vid användning av molntjänster
  • Uppdatering på relevanta regelverk i Sverige och EU/EES och aktuella rättsfall
  • Hur hanterar du frågor om tredjelandsöverföringar i samband med användning av molntjänster i praktiken? – Vad blir innebörden av adekvansbeslutet för överföringar från EU till USA?
  • Standardavtal vid överföring av uppgifter och rekommendationer av European Data Protection Boards (EDPB) rekommendationer
  • Vilka sanktioner och skadestånd kan bli aktuella om din organisation inte uppfyller kraven på skydd av personuppgifter?

Fokuskursen leds av

Aron Klingberg

Senior Manager, LL.M. Data Privacy, GDPR, Data Law, IT Law, Electronic Communications FCG

Har du förslag på Ability Sessions som du vill att Ability Partner arrangerar får du gärna tipsa oss på info@abilitypartner.se

Pris

Pris 3.990 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 2.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet