Allmänt
Program
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Presidieutbildning
Anmäl dig

Presidieutbildning

01 2021-06-01 11:38:46 2021-05-31 11:38:46 38 Presidieutbildning Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Utbildningen som ger dig fördjupade kunskaper inom juridiken, roller, beredning av ärenden och sammanträdesteknik!

Juridiken och förfarandet kopplat till presidiet, beredningsarbetet och sammanträdet är mycket komplext och något som du måste hålla dig uppdaterad på!

Därför arrangerar Ability Partner en skräddarsydd Presidieutbildning som ger dig kunskaper om de lagar som styr presidiet samt förfarandet kopplat till beredningsprocessen! Under utbildningen får du också ökade kunskaper om roller och ansvar kopplat till fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna, utskotten samt ordföranden. Därtill får du möjlighet till fördjupning inom sammanträdesteknik, förfarandet innan, under och efter mötet samt lagarna som styr sammanträdet och protokollen.

Ta chansen till att delta på en högkvalitativ utbildning under ledning av en av Sveriges ledande experter!

Ur innehållet

  • Kommunallagen – tillämpning och aktuell rättspraxis
  • Beredningsprocessen – från initiering av ärende till verkställighet och uppföljning
  • Roller och ansvar – fullmäktige, styrelsen, nämnderna, utskotten samt ordföranden
  • Hur uppnå ett bra samarbetsklimat mellan politik och förvaltning?
  • Sammanträdet – vad gäller och hur ska du protokollföra?

Under ledning av en Sveriges främsta experter

Ove Axelsson

KonsultKommunutbildarna Axelsson & Gåsste

Unik utbildning  – innehållet anpassas efter dina behov och de frågor som du skickar in i förväg!

”Ove är alltid underbar att lyssna på, med sin otroliga erfarenhet och roliga anekdoter från verkliga upplevelser!”

Ove har fått 4,7 i snittbetyg vid tidigare tillfällen!
Deltagarna har bedömt Ove på en skala 1-5, där 5 är mycket bra och 1 underkänt

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Digital utbildning – följ utbildningen via livestream
I det digitala utbildningsspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt. 
Pris 6.490 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.

Liknande evenemang

Tillbaka till kalendariet