Säker och trygg skola 2022

Förebyggande arbete för en säker och trygg lärmiljö och hur du förbereder dig och agerar om det värsta händer

13 oktober 2022
Digitalt via livestream eller på plats i Stockholm
Allmänt
Program
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
S%C3%A4ker och trygg skola 2022
Anmäl dig

Säker och trygg skola 2022

13 2022-10-13 11:38:46 2022-10-12 11:38:46 38 Säker och trygg skola 2022 Stockholm eller digitalt Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Konferensen om hälsofrämjande skolutveckling för dig som arbetar med barn och utbildning!

Barn och elever i alla skolformer har rätt till en trygg och säker lärmiljö. Ändå upplever många barn otrygghet, hot och våld i skolan, och många barn råkar ut för olyckshändelser och skador. Arbetet med säkerhet och krisberedskap blir framgångsrikt när det sker systematiskt och är en del av den ordinarie verksamheten. Det finns även bestämmelser i olika lagstiftningar som kan behöva beaktas i trygghetsarbetet. På Ability Partners nya konferens Säker och trygg skola 2022 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Välkommen till en högaktuell konferens där du under en intensiv dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder skolans systematiska kvalitetsarbete för en säker och trygg lärmiljö.

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • En säker skola – vad bör man fokusera på och vilka steg behöver tas för tryggare personal och elever i skolor?
  • Systematiskt trygghetsarbete och skolutveckling som grund för goda lärmiljöer och studiero
  • Hur utveckla gemensamma förhållningssätt som leder till goda relationer och trivsel genom hälsofrämjande elevhälsoarbete
  • Pågående Dödligt Våld – så hanterar polisen larm om PDV i skolan och hur du som skolpersonal bör agera vid en krissituation
  • Proaktiv samverkan där förskola, skola, utbildningsförvaltning och socialtjänst arbetar samlat med hälsofrämjande och förebyggande insatser

Moderator och talare

Hansi Stafbom

Skolsäkerhetsspecialist SKK Säkerhetsakademin

Experter

Ingrid Hylander

Docent och legitimerad psykologKarolinska Institutet

Jonas Schånberg

Polis och övningsledare Polisen

Övriga talare och praktikfall

Erik Hall

Biträdande rektor VisättraskolanHuddinge kommun

Semira Vikström

Rektor Visättraskolan Huddinge kommun

Dalila Adilagic

Rektor, NTI gymnasiet Kristianstads kommun

Mattias Hammar

Trygghets- och säkerhetschef Academedia

Annette Ritari

Avdelningschef, Socialförvaltningen Nynäshamns kommun

Katarina Malmström

Avdelningschef, Barn- och utbildningsförvaltningenNynäshamns kommun

Jonas Nilsson

Förstelärare Stordammens skola Uppsala kommun

Du kan tryggt anmäla dig till våra konferenser!

  • Välj mellan att vara på plats eller delta på konferensen digitalt via livestream.
  • Du kan avgiftsfritt avboka din plats fram till 30 dagar före konferensen.
  • Du kan överlåta din plats till en kollega fram till konferensen går.

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Välj om du vill delta på plats eller digitalt!
Sommarerbjudande
Anmäl dig senast 17 juni
5.490 kr (1.500 kr i rabatt)
Anmäl dig senast 26 augusti
5.990 kr (1.000 kr i rabatt)
Anmäl dig senast 30 september
6.490 kr (500 kr i rabatt)
Ordinarie pris
6.990 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under konferensen.
Tillbaka till kalendariet