Säkerhetsjuridik – regler och direktiv och hur man implementerar dem i informationssäkerhetsarbetet

2 februari digitalt
Allmänt
Kursinnehåll
Ladda ner PDF
S%C3%A4kerhetsjuridik %E2%80%93 regler och direktiv och hur man implementerar dem i informationss%C3%A4kerhetsarbetet
Anmäl dig

Säkerhetsjuridik – regler och direktiv och hur man implementerar dem i informationssäkerhetsarbetet

02 2022-02-02 11:38:46 2022-02-01 11:38:46 38 Säkerhetsjuridik – regler och direktiv och hur man implementerar dem i informationssäkerhetsarbetet Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Att informationssäkerhetsarbete är rättsenligt är A och O när det handlar om att hantera känslig information och detta ställer stora krav på dig som arbetar med IT-säkerhet i din organisation. I och med digitaliseringens snabba utveckling ökar ständigt kraven på tillgänglighet, integritet samt skydd vilket gör arbetsuppgifterna alltmer komplexa och riskfyllda.

Under kursen Säkerhetsjuridik – regler och direktiv och hur du implementerar dem i informationssäkerhetsarbetet får du uppdatera dig kring senaste rättpraxis inom informationssäkerhet och informationshantering samt lära dig mer om hur du praktiskt implementerar detta i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Ta chansen till att delta på en högkvalitativ kurs under ledning av en av Sveriges ledande experter!

Ur innehållet

 • Information och personlig integritet – hur begreppen överlappar och särskiljer sig
 • Säkerhet som en del av GDPR – begrepp som personuppgifter/behandling, grundläggande principer, personuppgiftsansvar/biträden, krav på säkerhet, hantering av incidenter och konsekvensbedömningar, amerikanska leverantörer och andra överföringar till tredje land, inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
 • Offentlighetsprincipen och GDPR: hur fungerar offentlighetsprincipen och GDPR, sekretess och tystnadsplikt
 • Krav på säkerhet enligt offentlighets- och sekretesslagen – förvaring, till exempel i molntjänster, delning av information internt och externt
 • Några andra lagar som rör säkerhet för offentlig sektor: NIS-lagen och säkerhetsskyddslagen (bland annat vilka omfattas, skyldigheter, förebyggande arbete och incidenter)
 • Säkerhetsaspekter vid upphandling
 • Företagshemligheter och avtalsenlig tystnadsplikt
 • Cybersecurity Act

Kursledare

Monika Wendleby

Jurist, verksamhetsutvecklarePassacon AB
 • Få insikt i information- och personlig integritet och hur begreppen överlappar och skiljer sig
 • Uppdatera dig kring offentlighetsprincipen och GDPR kopplat till informationssäkerhetsarbetet
 • Tal del av säkerhetskraven gällande molntjänster och delning av information
 • Öka dina kunskaper om andra lagar som rör säkerhet för offentlig sektor som NIS-lagen och säkerhetsskyddslagen
 • Lär dig mer om hur du stärker säkerheten i molnbaserade, digitala och uppkopplade produkter, processer, system och tjänster utan att hämma möjligheterna som digitalisering för med sig
 • Lyssna till säkerhetsaspekterna vid upphandling, företagshemligheter samt avtalsenlig tystnadsplikt

”Mycket bra mix mellan teori och praktik, diskussioner och föreläsningar”

”Bra föreläsare med stor erfarenhet och kunnighet inom området och branschen”

”Bra med fokus på praktisk tillämpning”

Pris

Om du anmäler dig till konferensen
Informationssäkerhet i offentlig sektor 2022
betalar du endast
2.490 kr (1.500 kr i rabatt)
Ordinarie kurspris
3.990 kr
Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet