Säkerhetsskydd 2023

Vad krävs av din verksamhet för att uppfylla kraven på säkerhetsskydd för Sveriges säkerhet?

Konferens 29 mars
Digitalt via livestream eller på plats i Stockholm
Allmänt
Program
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
S%C3%A4kerhetsskydd 2023
Anmäl dig

Säkerhetsskydd 2023

29 2023-03-29 11:38:46 2023-03-28 11:38:46 38 Säkerhetsskydd 2023 Det aktuella säkerhetsläget och vad som krävs för en effektiv informationssäkerhet och incidenthantering Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Välkommen till årets viktigaste konferens om säkerhetsskydd kopplat till säkerhetskultur

På Ability Partners nya konferens Nationell mötesplats för säkerhetsskydd 2023 får du ta del av hur du skyddar din verksamhet mot antagonistiska hot med stöd av en säkerhetsskyddsanalys och planera för kontinuerlig leverans vid incidenter.

Du får ta dela framgångsrika strategier för att etablera ett säkerhetsskydd som uppfyller tillsynsmyndigheternas krav enligt lagen om säkerhetsskydd. Lär dig mer om hur du genomför en säkerskyddsanalys som uppfyller kraven för att skydda organisationens värden och genomför åtgärder som kommit fram i analysen. Lyssna till praktiska erfarenheter av att öka medarbetarnas kunskaper om säkerhetsskydd för att skapa en säkerhetskultur. Du får veta mer om hur du praktiskt arbetar med rekrytering till säkerhetskänslig verksamhet.

Välkommen till en högaktuell konferens där du får du lyssna till ledande experter och praktikfall!

Ur innehållet

  • Hur utmanas säkerhetsskyddet för samhället och samhällsviktiga funktioner idag?
  • Vilka är säkerhetsskyddslagens krav på en säkerhetskyddsanalys och en säkerhetskyddsplan och hur uppfyller du dessa?
  • Hur skapar du en säkerhetskultur som bygger på kunskap om och förståelse för säkert agerande i hela organisationen?
  • Hur du säkerställer du att en person som ska rekrytera till säkerhetskänslig verksamhet är pålitlig ur säkerhetssynpunkt?
  • Hur ökar samhällets beredskap och säkerhetsskydd genom samarbete mellan myndigheter, företag och kommuner?
  • Hur identifierar du den potentiella sårbarheten som upphandling skapar i och med brister i skyddet hos leverantörer?

Speciellt inbjuden talare

Fredrik Stany

Enhetschef Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap - MSB

Talare och praktikfall

Sven Johnard

Senior Legal CounselKnowit, Cybersecurity and law

Moa Malviker

Informationssäkerhetschef Tekniska verken i Linköping AB

Björn Gustafson

Senior Security Manager and
Head of protective security
Telia Sverige AB

Martin Västberg

Enhetschef och bitr. säkerhetsskyddschefFMV – Försvarets materielverk

Sara Bäckström

Tf Enhetschef kompetensförsörjning Svenska Kraftnät

Lech Malko

Teamledare personalsäkerhetSvenska Kraftnät

Bel-Gloire Temo

Upphandlingsjurist Upphandlingsmyndigheten

Anders Gidrup

Säkerhetschef och säkerhetsskyddschef Locum AB

Moderator

Pontus Rotter

Chef Krisberedskap och Räddningstjänst Länsstyrelsen Västra Götaland
Emma Johansson
Energiföretagen Sverige
Björn Gustafson
Telia Sverige AB
Martin Västberg
FMV – Försvarets materielverk
Sven Johnard
Knowit, Cybersecurity and law

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Välj om du vill delta på plats eller digitalt!
Pris konferens 8.490 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under konferensen.
Tillbaka till kalendariet