Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022

Konferensen om ekologisk hållbar stadsutveckling för dig som arbetar inom samhällsbyggnad!

6 december 2022
Digitalt via livestream
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Smart klimatanpassning och h%C3%A5llbar stadsutveckling 2022
Anmäl dig

Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022

06 2022-12-06 11:38:46 2022-12-05 11:38:46 38 Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Konferensen om ekologisk hållbar stadsutveckling för dig som arbetar inom samhällsbyggnad!

Kommunernas uppdrag att klimatanpassa samhället växer i takt med klimatets snabba förändringar. Det gäller alla kommunala verksamheter som kan påverkas av extrema väderhändelser och deras effekter – som värmeböljor, torka, skogsbrand och vattenbrist. Eller skyfall, översvämning, jordskred och elavbrott. Det är av största vikt att kommunerna prioriterar ekologisk hållbarhet i stadsutvecklingen för en klimatsäker framtid med bevarad biologisk mångfald.

På Ability Partners konferens Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Välkommen till en högaktuell konferens där du under en fullspäckad dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om vad kommunen måste, bör och kan göra i klimatanpassningsarbetet.

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Så arbetar du strategiskt vid stadsbyggnation för framtidens ekologiskt hållbara stad
  • Vad innebär det att planera och bygga för att minska ett samhälles sårbarhet för klimatförändringar?
  • Så kan du analysera dina klimatrisker och agera proaktivt vid nybyggnation och förvaltning av fastigheter
  • Hållbar planering och utveckling av städer – så kan det byggda miljön bidra till att stärka ekosystemen
  • Rekommendationer och åtgärdsförslag från Nationella expertrådet för klimatanpassning

Moderator & talare

Freija Carlstén

Landskapsarkitekt LAR/MSA WSP

Talare

Susanne Skyllerstedt

Utredare, Sekretariatet till det
Nationella expertrådet för klimatanpassning
SMHI

Karin Henriksson

Miljöplanerare Huddinge kommun

Christine Brådenmark

Strateg hållbar stadsutvecklingWSP

Maria Rothman

Strateg Norrköpings kommun

Christina Wikberger

Systemekolog, konsult samt ordförande U&We samt föreningen C/O City

Filip Elland

HållbarhetschefCastellum

Ronnie Nilsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Projektledare
Rosendal och Sydöstra stadsdelarna
Uppsala kommun

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Anmäl dig senast 28 oktober
6.990 kr (1.000 kr i rabatt)
Anmäl dig senast 25 november
7.490 kr (500 kr i rabatt)
Ordinarie pris
7.990 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.490 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material i 30 dagar efteråt.
Tillbaka till kalendariet