Smart stadsutveckling och förtätning av staden

Att skapa framtidens attraktiva och hållbara stad!

Konferens 24-25 januari 2018
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Smart stadsutveckling och f%C3%B6rt%C3%A4tning av staden
Anmäl dig

Smart stadsutveckling och förtätning av staden

Ur innehållet

  • Framgångsrika strategier vid förtätning och nybyggnation
  • Så skapas en blandstad med mångsidigt utbud av bostäder, gemensamma ytor samt verksamheter
  • Hur kan vi bygga en tätare stad och samtidigt skapa en långsiktig och hållbar grönstruktur som bevarar och utvecklar stadens kvalitéer
  • Så skapar du framgångsrik samverkan med olika aktörer såsom politiker, tjänstemän, näringsliv, fastighetsägare och medborgare genom hela samhällsbyggnadsprocessen
  • Mobilitet och trafiklösningar i framtidens hållbara städer
  • Effektiva åtgärder för hållbar dagvattenhantering

Moderator

Maria Börtemark

VDStrategisk Arkitektur

Talare och praktikfall

Helena Klintström

Ansvarig hållbar stadsutvecklingWSP

Regina Kevius

Stadsbyggnads- och exploateringschefSundbybergs stad

Andreas Paulson

StadsarkitektHaninge kommun

Klara Wirdby

SamhällsbyggnadsstrategGävle kommun

Per Vorberg

Kommunstyrelsens ordförandeHärryda kommun

Johanna Wiklander

Strategisk samhällsplanerare, projektledare FöP BergsbrunnaUppsala kommun

Malin Danielsson

KommunalrådHuddinge kommun

Heléne Hill

SamhällsbyggnadsdirektörHuddinge kommun

Thorbjörn Andersson

Landskapsarkitekt och professorSWECO & SLU

Martin Edfelt

StadsarkitektTäby kommun

Thomas Blomqvist

Projektledare anläggningUppsala kommun

Jan Ytterborn

Arkitekt och ansvarig för stadsutveckling, PartnerStrategisk Arkitektur

 

Pris

Konferens 8.990 kr exkl. moms

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms per person.

Tillbaka till kalendariet