Socialt hållbar stadsutveckling & utveckling av bostadsområden 2019Konferens 9-10 oktober 2019
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Socialt h%C3%A5llbar stadsutveckling %26%23038%3B utveckling av bostadsomr%C3%A5den 2019
Anmäl dig

Socialt hållbar stadsutveckling & utveckling av bostadsområden 2019

09 2019-10-09 11:38:46 2019-10-09 11:38:46 38 Socialt hållbar stadsutveckling & utveckling av bostadsområden 2019 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Hur skapar vi socialt hållbara stads- och boendemiljöer?

Social hållbarhet är en prioriterad fråga vid såväl exploatering och stadsutveckling som vid utveckling av befintliga bostadsområden.

Utmaningarna inom området är många och komplexa. Det finns sällan enkla generella lösningar utan ofta krävs samverkan mellan olika aktörer och lokalt anpassade åtgärder som tar hänsyn till platsens unika förutsättningar. Men vilka konkreta erfarenheter och lösningar finns det inom området?

På Ability Partners konferens Hållbar stadsutveckling och utveckling av bostadsområden får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området.

Ur innehållet

  • Så får du målen kring social hållbarhet att genomsyra allt från översiktsplan till den byggda miljön
  • Hur du fattar bättre beslut om vad som ska prioriteras och ställer rätt krav på social hållbarhet vid marktilldelning
  • Metoder och förhållningssätt för att förnya och utveckla existerande och utsatta bostadsområden
  • Arkitektur och planering av stadsrum som skapar möten, tillhörighet och trygghet samt bidrar till trivsel och social hållbarhet
  • Lokal anpassning och utveckling av platsen genom samverkan mellan olika aktörer – kommun, byggherrar, fastighetsbolag, polis och de boende
  • Hur du mäter och följer upp att planerade åtgärder kring social hållbarhet får rätt resultat

Moderator & talare

Jan Ytterborn

Arkitekt och ansvarig för stadsutveckling, PartnerStrategisk Arkitektur

Speciellt inbjudna

Magnus Johansson

Fil. dr i pedagogikMalmö Universitet och RISE

Karin Svanberg

EnhetschefBrottsförebyggande rådet

Övriga talare och praktikfall

Carl Arnö

StadsbyggnadschefVästerås stad

Per Magnius

Chef nyproduktionOlov Lindgren AB

Elise Grosse

Hållbarhetschef Bygg och FastigheterSweco Architects AB

Richard Mattsson

StadsarkitektBorås Stad

Marcel Moritz

Ledare hållbarhetsteamHuddinge kommun

Alisa Basic

Chef plankontoretLinköpings kommun

Lena Brodin

TrygghetssamordnareÖsteråkers kommun

Henrik Tufvesson

Näringspolitisk direktör, vice ordförande i Rågsveds FastighetsägareFastighetsägarna Stockholm

Kicki Björklund

VDBostadsbolaget

Anna Heide

AffärsutvecklingschefFastighets AB Trianon

Pris

Konferens 8.990 kr exkl. moms.

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms, per person.

Tillbaka till kalendariet