Specialpedagogik i fokus

Aktuell forskning och beprövade metoder att använda i skolan för att främja god kunskapsutveckling för alla

Konferens 19-20 september
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Specialpedagogik i fokus
Anmäl dig

Specialpedagogik i fokus

19 2018-09-19 11:38:46 2018-09-19 11:38:46 38 Specialpedagogik i fokus Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Det blir allt viktigare att kunna skapa en skola där alla barn ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. För att lyckas skapa en inkluderande och likvärdig skola krävs en anpassad undervisning och lärmiljön utifrån elevens behov och förutsättningar. På Ability Partners konferens och mötesplats Specialpedagogik i fokus får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Varmt välkommen till en högaktuell konferens där du under två dagar får lyssna till flera forskare och praktikfall om forskningsbaserade metoder, insatser och förhållningssätt för att skapa bättre förutsättningar för elever med svårigheter i skolan och hur du skapar en inkluderande och likvärdig skola.

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Läs-, skriv- och språksvårigheter – aktuell forskning och specialpedagogiska metoder, insatser och handledning som skapar förutsättningarna till ökad måluppfyllelse
  • Kartläggning, framgångsrika stödinsatser och anpassade lärmiljöer för ökad kunskapsutveckling hos elever med matematiksvårigheter
  • Specialpedagogens och elevhälsans roll och hur du kan strukturera verksamheten för att skapa de rätta förutsättningarna som gynnar elevens kunskapsutveckling och hälsa
  • Stödinsatser och extra anpassningar i undervisning och klassrum – evidensbaserade pedagogiska metoder utifrån elevens individuella behov som skapar förutsättningar att lyckas i skolan
  • Tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande – strategier och metoder för att skapa inkluderande lärmiljöer
  • Digitala stöd och verktyg att använda i undervisningen för att underlätta inlärning hos eleverna

Moderator och talare

Lotta Curbo

Rektor och grundareHelleborusskolan Täby, Helleborusskolan Österåker AB

Övriga talare och praktikfall

Simona Krstic

Logoped, barn- och centrala elevhälsanNorrtälje kommun

Karin Avellan-Hultman

Projektledare för AST, RodengymnasietNorrtälje kommun

Barbro Bruce

Leg logoped och docentHögskolan i Kristianstad

Markus Björnström

Leg. logoped och speciallärareLemshaga Akademi, Värmdö kommun

David Edfelt

Leg psykolog och författareProvivus

Fredrik Eckerud

SpecialpedagogLinköpings kommun

Emma Nääs

LärareJonslundsskola, Essunga kommun

Cajsa Jahn

Lärare och författareJahn & Reuterswärd

Malin Reuterswärd

Pedagog och författareJahn & Reuterswärd

Fullbokat och 100 % procent av deltagarna skulle rekommendera Ability Partners förra konferens ”Stora specialpedagogikdagen”

”Bra blandning och hög nivå!”

”Bredd i föreläsningarna och arrangemanget runt konferensen fungerade bra.”

”Bra sammansättning av talare och sammanhängande områden. Det fanns en röd tråd genom föreläsning

Pris

Konferens 7.490 kr exkl. moms

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar ni endast 5.990 kr exkl. moms för person 3, 4, 5 osv.

Tillbaka till kalendariet