Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan

Evidensbaserade undervisningsmetoder som stärker alla elevers språk och lärande

19 oktober på Hasselbacken i Stockholm
eller digitalt via livestream
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Spr%C3%A5k- och kunskapsutvecklande arbetss%C3%A4tt i skolan
Anmäl dig

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan

19 2023-10-19 11:38:46 2023-10-18 11:38:46 38 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Konferensen om den senaste forskningen inom elevers språk-, läs- och skrivutveckling samt pedagogiska strategier för en språkligt tillgänglig undervisning och lärmiljö

Elevers läsförståelse i den svenska skolan minskar och elever får allt svårare att nå skolans kunskapsmål. Skolor behöver utveckla sina språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och säkerställa en språkligt tillgänglig undervisning i alla ämnen.

Därför anordnar Ability Partner den nya konferensen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan med fokus på forskning om elevers språkutveckling samt strategier för att utveckla språkligt tillgängliga lärmiljöer och undervisning för såväl en- och flerspråkiga elever.

Konferensen ger dig och teamet framgångsstrategier och effektiva undervisningsmetoder för utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt!

Delta hela teamet till en utvecklande kompetensutvecklingsdag!

Ur innehållet

  • Elevers språk-, läs- och skrivutveckling – forskningsbaserade metoder som stöttar i klassrummet
  • Språkutveckling och språkstörning – hur upptäcker du elever i språklig sårbarhet?
  • Flerspråkighet och språkutvecklande undervisning – strategier som stöttar alla elevers lärande
  • Läsutveckling för alla barn oavsett förutsättningar – effektiv undervisning som stärker elevernas språkutveckling
  • Språkutvecklande arbetssätt ur ett hela-skolan perspektiv – skolutveckling som gör att språket är i fokus i varje undervisningsinsats

Lyssna till inspirerande och kunniga talare

Anna Eva Hallin

Logoped och Ph.D.Karolinska Instituet och
grundare Språkforskning.se

Erica Eklöf

Specialpedagog och läs- och skrivutvecklareHalmstads kommun

Karin Pettersson

Projektledare Nationellt centrum för svenska
som andraspråk och Läs- och språkutvecklare,
Stockholms stad

Caroline Bötrius

Verksamhetsutvecklare inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssättNorrköpings kommun

Marie Trapp

Speciallärare Nyköpings kommun

”Mycket bra innehåll. Bra blandning av forskning, klassrumsarbetet, arbete på olika nivåer samt med olika åldrar på eleverna.”

”Mycket matnyttig information och bra föreläsare. Varierade och intressanta föredrag.”

”Mycket bra mallar, exempel på stödstrukturer. Bra och kunniga föreläsare.”

”Proffsiga föreläsare, bra referenser med mycket forskning i ryggen”

Konferensen fick 4,5 i snittbetyg vid förra tillfället (skala 1-5)

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Konferens – på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Specialerbjudande
Anmäl dig senast 16 juni
4.890 kr (1.000 kr i rabatt) 
Ordinarie pris konferens på plats 5.890 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt
Specialerbjudande
Anmäl dig senast 16 juni
4.390 kr (1.000 kr i rabatt)
Ordinarie pris digital konferens 5.390 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.490 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.

Liknande evenemang

Tillbaka till kalendariet