Stora kvalitetsdagen för förskolan 2017

Systematiskt kvalitetsarbete och ledarskap i förskolan

Malmö 28 mars 2017
Stockholm 6 april 2017
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Stora kvalitetsdagen f%C3%B6r f%C3%B6rskolan 2017
Anmäl dig

Stora kvalitetsdagen för förskolan 2017

06 2017-04-06 11:38:46 2017-04-05 11:38:46 38 Stora kvalitetsdagen för förskolan 2017 Systematiskt kvalitetsarbete och ledarskap i förskolan Malmö och Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Förskolans kvalitet är i fokus! Förskolan ska systematisera sitt kvalitetsarbete, arbeta forskningsbaserat, stärka kompetensen och implementera läroplansuppdraget. Men vad krävs för att lyckas med kvalitetsuppdraget i framtidens förskola? Hur kan vi ta hjälp av forskningen och arbeta med kvalitetsutveckling på vetenskaplig grund?

Ability Partner har bjudit in Sveriges bästa kompetens för att ge dig svaren! På den nya konferensen ”Stora kvalitetsdagen för förskolan” får du en unik chans till kompetensutveckling under ledning av några av Sveriges ledande experter och praktikfall!

Ur innehållet

  • Praktiskt systematiskt kvalitetsarbete – organisation och arbetssätt för ett vinnande kvalitetsarbete med tydlig koppling till förskolans uppdrag
  • Så synliggör och följer du upp den pedagogiska interaktionen mellan förskollärare och barn – motorn i det systematiska kvalitetsarbetet
  • Dokumentation och analys – så kan du utmana traditionella arbetssätt och tydligare koppla dokumentationen till kvalitetsarbetet
  • Effektivt ledarskap i förskolan – hur du får med dig medarbetarna och skapar engagemang kring kvalitetsarbetet
  • Aktuell granskning av förskolechefens ledning och ansvar för den pedagogiska verksamheten

 

Få chans till fördjupning med kunniga och inspirerande experter

Praktikfall  på konferensen i Malmö:
Annika Samuelsson Lovén,
Controller verksamhet/enhetschef Kungsbacka kommun
Katarina Skoogsberg,
Förskolechef, Kungsbacka kommun
Linda Almqvist,
Förstelärare i förskola och förskollärare, Kungsbacka kommun

Praktikfall  på konferensen i Stockholm:
Gunilla Nilsson Suikki,
Verksamhetsutvecklare, Luleå kommun
Maria Stark, Förskolechef, Luleå kommun

”Innehållet av alla områden var perfekt, mycket mera än man förväntar sig”

”Mycket bra! I varje föreläsning fanns det något som jag kan ta med mig i mitt fortsatta arbete”

”Proffsiga föreläsare som gjorde dagarna intressanta”

”Bland det bästa jag har varit på”

”Mycket hög kvalitet på alla moment”

Pris

Konferens 5.480 kr exkl. moms.

Konferensen arrangeras i Malmö och Stockholm.
Välj det datum och den ort som passar dig bäst!

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv 3.980 kr exkl. moms per person.

Tillbaka till kalendariet