Stora specialpedagogikdagen

Välkommen till en heldags konferens med några av Sveriges ledande forskare och experter inom specialpedagogik och förebyggande, hälsofrämjande arbete i skolan! Du får ta del av den senaste forskningen och praktiska metoderna som leder till bättre förutsättningar för alla barn i skolan! Konferensen anordnas på flera orter – välj den ort som passar dig bäst!