Strategisk lokalförsörjning 2020

Strategier och arbetssätt för utveckling av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler

Konferens 14-15 oktober 2020
Stockholm eller digitalt via livestream
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Strategisk lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning 2020
Anmäl dig

Strategisk lokalförsörjning 2020

14 2020-10-14 11:38:46 2020-10-14 11:38:46 38 Strategisk lokalförsörjning 2020 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Du kan tryggt anmäla dig till våra konferenser!

  • Välj mellan att vara på plats eller delta på konferensen digitalt via livestream med chat.
  • Du kan avgiftsfritt avboka din plats fram till 30 dagar före konferensen.
  • Du kan överlåta din plats till en kollega fram till konferensen går.

Strategisk lokalförsörjning – konferensen med det bästa tillfället till nätverkande och inspiration inom området!

Att arbeta strategiskt och smart med lokalförsörjning har blivit allt viktigare för att möta framtidens lokalbehov och effektivt hushålla med kommunens resurser. Hur når du en ökad samsyn och samlad styrning kopplat till lokalförsörjningen? Hur väljer du rätt väg vad gäller äga eller hyra lokaler? Hur ökar du effektiviteten i planering och byggnation av lokaler? Hur når du minskade kostnader i din fastighetsverksamhet?

På Ability Partners nya konferens Strategisk lokalförsörjning – strategier och arbetssätt för utveckling av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler får du svar på ovan frågor och många fler!

Ur innehållet

  • Att utveckla en organisation och process för strategisk lokalförsörjning för att möta framtida behov
  • God fastighets- och investeringsplanering – att säkra en hållbar utveckling av ditt fastighetsbestånd
  • Äga eller hyra – hur tänka gällande risker och vad som ger bäst ekonomi på kort och lång sikt
  • Vägledning kring LOU och hyresundantaget – så undviker du kostsamma felsteg
  • Hur når du minskade lokalkostnader i din fastighetsverksamhet?
  • Hur ökar du effektiviteten i planering och byggnation av lokaler?

Speciellt inbjudna

Peter Palm

Phd i fastighetsekonomiMalmö universitet
Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020

Sara Baggström

Kategoriansvarig Bygg och Fastighet SKL Kommentus Inköpscentral

Maria Perzon

HållbarhetsexpertBengt Dahlgren

Mårten Nyström Holm

Affärsrådgivare och juristAffärsConcept

Hannes Härfast

Affärsrådgivare och juristAffärsConcept

Moderator

Linda Strind

Rådgivare och seniorkonsult i fastighetsfrågorFörvaltningsstrategi

Pär Carlsson, CEO, Senior advisor, Project manager, NOREM
Inger Fredriksson, Chief Project Manager, NOREM
Kersti Hedqvist, Enhetschef fastighetsförvaltning, Nacka kommun
Peter Skogberg, Enhetschef Bygg och anläggning, Nacka kommun
Helena Renström
, Planeringsledare, Göteborgs stad
Veronica Sundqvist, Arkitekt, Liljewall arkitekter
Mikael Franzén, Strateg fastighetsstaben, Uppsala kommun
Emina Kovacic, Stadsbyggnadschef, Karlshamns kommun
Anna Marand, Projektutvecklingschef, Hemsö
Per Eriksson, Projektledare stadsomvandling, Kirunabostäder

Deltagarna har bedömt konferensen på en skala 1-5 där 1 är underkänt och 5 är mycket bra.

”Innehållet av alla områden var perfekt, mycket mera än man förväntar sig”

”Bland det bästa jag har varit på”

”Mycket hög kvalitet på alla moment”

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Konferens i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Anmäl dig senast 25 september
Konferens 8.990 kr – 1.000 kr i rabatt
Ordinarie pris
Konferens 9.990 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 6.990 kr per person.
Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt. 
Anmäl dig senast 25 september
Digital konferens 7.990 kr 2.000 kr i rabatt
Ordinarie pris
Digital konferens 9.990 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet