Strategisk lokalförsörjning 2019

Så svarar du upp mot framtida lokalbehov

Konferens 13-14 november 2019
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Strategisk lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning 2019
Anmäl dig

Strategisk lokalförsörjning 2019

13 2019-11-13 11:38:46 2019-11-14 11:38:46 38 Strategisk lokalförsörjning 2019 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Strategisk lokalförsörjning – konferensen med det bästa tillfället till nätverkande och inspiration inom området!

Strategisk lokalförsörjning är i fokus och det har blivit allt viktigare att arbeta samordnat för att möta framtida lokalbehov. Hur kan du nå en ökad samsyn och samlad styrning kopplat till lokalförsörjningen? Hur arbetar du med fastighets- och investeringsplaneringen för att  nå ekonomisk hållbarhet? Hur når du en effektiv lokalanvändning och en kvalitativ lokalutveckling genom smarta kapacitetsutredningar och funktionsprogram? Hur minskar du dina lokal- och driftskostnader?

Ability Partner har utvecklat ett nytt konferensprogram för Strategisk lokalförsörjning där du får chans till fördjupning med experter och erfarenheter från flera kommuner!

Ta chansen att nätverka och lyssna till högintressanta praktikfall och expertanföranden!

Ur innehållet

  • Framgångsrik strategisk lokalförsörjning – organisation, process och samverkan
  • Lokalresursplanering med effekt – så når du ett optimalt nyttjande av lokalresurserna
  • Att effektivt investeringsplanera och räkna på byggnation och underhåll av fastigheter
  • Smart kapacitets- och lokalplanering av skollokaler för ökad effektivitet och kvalitet
  • Koncept för skola samt särskilda boenden för äldre – så fungerar det i praktiken
  • Vägledning kring LOU och hyresundantaget – så undviker du kostsamma felsteg

Speciellt inbjudna

Pär Carlsson

Marknadschef projekt- och förvaltningsstödCowi

Inger Fredriksson

Chief project managerCOWI

Peter Palm

Phd i bygg- och fastighetsekonomiMalmö universitet

Jenny Carlstedt

VerksamhetsutvecklareSWECO

Mårten Nyström Holm

Upphandlingskonsult och juristSKL Kommentus/AffärsConcept

Hannes Härfast

Upphandlingskonsult och juristSKL Kommentus/AffärsConcept

Moderator

Linda Strind

Rådgivare och seniorkonsult i fastighetsfrågorFörvaltningsstrategi

Joacim Bernvid, Chef förvaltarenheten, Mölndals stad
Maria Hamrehjelm, Fastighetschef, Härryda kommun
Ulrika von Wachenfeldt, Projektansvarig, Härryda kommun
Mårten Sundholm, Utredare, Stockholms stad
Knut Venholen, Fastighetschef, Gisslaveds kommun
Ulrika Burvall
, Lokalstrateg, Sundsvalls kommun
Peter Johansson, Lokalstrateg, Sundsvalls kommun
Christina Almqvist, Kvalitetschef, Botkyrka kommun
Peter Wikman, Utvecklingsledare, Botkyrka kommun
Petra Sandberg, Affärsutvecklare, Vectura Fastigheter

Deltagarna har bedömt konferensen på en skala 1-5 där 1 är underkänt och 5 är mycket bra.

”Innehållet av alla områden var perfekt, mycket mera än man förväntar sig”

”Bland det bästa jag har varit på”

”Mycket hög kvalitet på alla moment”

Pris

Konferens 9.990 kr exkl. moms

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar ni endast 6.990 kr exkl. moms för person 3, 4, 5 osv.

Tillbaka till kalendariet