Strategisk lokalförsörjning 2018

Så svarar du upp mot framtida lokalbehov

Konferens 26-27 november 2018
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Strategisk lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning 2018
Anmäl dig

Strategisk lokalförsörjning 2018

26 2018-11-26 11:38:46 2018-11-27 11:38:46 38 Strategisk lokalförsörjning 2018 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

”Strategisk lokalförsörjning – konferensen med det bästa tillfället till nätverkande och inspiration inom området”

Strategisk lokalförsörjning är i fokus och det har blivit allt viktigare att arbeta samordnat för att möta framtida lokalbehov. Hur kan du nå en ökad samsyn och samlad styrning kopplat till lokalförsörjningen? Hur arbetar du med fastighets- och investeringsplaneringen för att nå effektiva och hållbara lokaler? Hur förenklar och snabbar du på processen genom koncept och ramprogram? Vilka är framtidens effektiva byggnader?

Ability Partner har utvecklat ett helt nytt konferensprogram för Strategisk lokalförsörjning där du får chans till fördjupning och erfarenheter från flera kommuner!

Ta chansen att nätverka och lyssna till högintressanta praktikfall och expertanföranden!

Ur innehållet

  • Att utveckla en organisation för strategisk lokalförsörjning för att möta framtida behov
  • Strategisk fastighets- och investeringsplanering – så säkrar du en hållbar utveckling av ditt fastighetsbestånd
  • Att ställa om processen för stads- och lokalplanering för att möjliggöra samlokalisering och samnyttjande av lokaler
  • Hur du når en effektivare planerings- och byggprocess genom standarder och koncept
  • Utveckling av en hållbar och rättssäker modell för upphandling enligt LOU

Moderator

Linda Strind

SeniorkonsultFörvaltningsstrategi

Speciellt inbjuden

Hans Lind

Professortidigare vid KTH

Lyssna till inspirerande och kunniga experter

Pär Carlsson

Chef förvaltningsstödCowi

Anna Cedvén

Expert fastighetsförvaltningFörvaltningsstrategi

Susanna Collijn

Rådgivare och ansvarig för PwC:s verksamhet till offentlig sektorPwC

Inger Fredriksson

Rådivare inom lokalförsörjningCOWI

Sara Hernäng, Fastighetsstrateg, Järfälla kommun
Hanna Wibäck, Lokalstrateg, Uppsala kommun
Liz Holmquist, Lokalstrateg, Uppsala kommun
Mikael Franzén, Lokalstrateg, Uppsala kommun
Henrik Nygren, Lokalstrateg, Lunds kommun
Charlotte Kristensson, Arkitekt, FOJAB arkitekter
Rickard Andersson, Projektledare upphandling förskolebyggnader, AffärsConcept/SKL Kommentus
Mårten Sundholm, Utredare, Stockholm stad
Nathan Öhrn, Strateg, Stockholms stad
Madeleine Bergström
, Lokalstrateg, Linköpings kommun

Deltagarna har bedömt konferensen på en skala 1-5 där 1 är underkänt och 5 är mycket bra.

”Mycket bra! I varje föreläsning fanns det något som jag kan ta med mig i mitt fortsatta arbete”

”Genomgående brukar de här konferenserna hålla hög kvalitet”

”Trevligt arrangemang, bra upplägg, trevliga lokaler och framförallt bra och förberedda talare”

”Proffsiga föreläsare som gjorde dagarna intressanta”

”Jag var positivt överraskad över den höga nivån som talarna höll”

Pris

Konferens 9.990 kr exkl. moms!

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar ni endast 6.990 kr exkl. moms för person 3, 4, 5 osv.

Tillbaka till kalendariet