Strategisk lokalförsörjning 2019

Så svarar du upp mot framtida lokalbehov

Konferens 15-16 maj 2019
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Strategisk lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning 2019
Anmäl dig

Strategisk lokalförsörjning 2019

15 2019-05-15 11:38:46 2019-05-16 11:38:46 38 Strategisk lokalförsörjning 2019 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

”Strategisk lokalförsörjning – konferensen med det bästa tillfället till nätverkande och inspiration inom området”

Strategisk lokalförsörjning är i fokus och det har blivit allt viktigare att arbeta samordnat för att möta framtida lokalbehov. Hur kan du nå en ökad samsyn och samlad styrning kopplat till lokalförsörjningen? Hur arbetar du med fastighets- och investeringsplaneringen för att nå effektiva och hållbara lokaler? Hur förenklar och snabbar du på processen genom koncept och ramprogram? Vilka är framtidens effektiva byggnader?

Ability Partner har utvecklat ett helt nytt konferensprogram för Strategisk lokalförsörjning där du får chans till fördjupning och erfarenheter från flera kommuner!

Ta chansen att nätverka och lyssna till högintressanta praktikfall och expertanföranden!

Ur innehållet

  • Att utveckla en framgångsrik organisation och process för strategisk lokalförsörjning
  • Lokalförsörjning med portföljstyrning – så når du en effektivare styrning och god ekonomisk hushållning
  • Hur säkrar du bra beslutsunderlag i ditt fastighetsutvecklingsarbete?
  • Ägandestrategier i tider av stor utbyggnad – så arbetar du för att ta rätt beslut
  • Effektivitet i lokalplaneringen – metoder och arbetssätt för kapacitetsanalys, behovsbedömning och planering av framtidens lokaler
  • Koncept och standarder för skola – så når du en effektivare planerings- och byggprocess

Speciellt inbjudna

Pär Carlsson

Marknadschef projekt- och förvaltningsstödCowi

Björn Jansson

SeniorkonsultAffärsmodellering AB

Henrik Berggren

Rådgivare offentlig sektorPwC

Patrik Texell

Ansvarig fastighetsekonomisk rådgivningPwC

Hans Lind

Professortidigare vid KTH

Lars Lidén

Partner, konsultMeta

Moderator

Anna McLaren

Senior projektledare och rådgivareNatcase AB

Inger Fredriksson, Chief project manager, COWI
Jan Holmberg
, Utvecklingschef, Motala kommun
Jonas Larsson
, Lokalsamordnare bildningsförvaltningen, Motala kommun
Johan Nyström
, Planeringsledare lokalsekretariatet, Göteborgs stad
Tommy Eliasson
, Planeringsledare lokalsekretariatet, Göteborgs stad
Mikael Franzén
, Strateg, Uppsala kommun
Yvonne Ohlsson
, Lokalplanerare och arkitekt, Kungsbacka kommun
Mia Chaib
, Enhetschef stab/ledning, socialtjänsten, Jönköpings kommun
Simon Malm
, Konsult, Niras

Deltagarna har bedömt konferensen på en skala 1-5 där 1 är underkänt och 5 är mycket bra.

”Innehållet av alla områden var perfekt, mycket mera än man förväntar sig”

”Bland det bästa jag har varit på”

”Mycket hög kvalitet på alla moment”

Pris

Konferens 9.990 kr exkl. moms

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar ni endast 6.990 kr exkl. moms för person 3, 4, 5 osv.

Tillbaka till kalendariet