Strategisk lokalförsörjning 2022

Så möter du framtida lokalbehov genom samsyn och samlad styrning

19 oktober 2022
Digitalt via livestream
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Strategisk lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning 2022
Anmäl dig

Strategisk lokalförsörjning 2022

19 2022-10-19 11:38:46 2022-10-18 11:38:46 38 Strategisk lokalförsörjning 2022 Digitalt Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Så möter du lokalbehoven genom samsyn och samlad styrning

Att arbeta strategiskt och smart med lokalförsörjning har blivit allt viktigare i osäkra och snabbt föränderliga tider! Hur kan en övergång till strategisk lokalförsörjning underlätta ditt arbete med att möta behoven av kvalitativa lokaler på kort och lång sikt? Hur kan en ökad samsyn och samlad styrning leda till en bättre hushållning av resurser kopplat till planering och byggnation? För att lyckas med strategisk lokalförsörjning i praktiken så är det viktigt att du uppdaterar dina kunskaper inom fastighets- och lokalstrategier och att du har koll på den senaste utvecklingen inom området!

På Ability Partners uppskattade konferens och mötesplats Strategisk lokalförsörjning – så möter du lokalbehoven genom samsyn och samlad styrning får du svar på dessa frågor och många fler!

Välkommen till en högaktuell konferens med några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom området!

Ur innehållet

  • Strategisk lokalförsörjning – så når du ett långsiktigt hållbart utbud av lokaler
  • Samsyn kring lokalförsörjningsprocessen – så nås ett väl fungerande samarbete
  • Att utveckla en väl fungerande lokalinvesteringsprocess med fokus på kvalitet och ekonomisk hållbarhet
  • Fastighetsstrategier och vägval – hur du skapar rätt lokal till rätt kostnad – vilka strategier har bäst effekt?
  • Hur arbeta med styrning, lokaleffektivitet och internhyra i tider av begränsade ekonomiska resurser?
  • Gränsdragningen mellan hyra och byggentreprenad – hur hanterar du hyresundantaget i LOU?

Moderator och talare

Frederick Cederborg

Affärsutvecklare samhällsbyggnad Archus Development

Speciellt inbjudna

Madeleine Holm

Tf sektionschef ekonomisk analysSKR

Patrik Jonasson

EkonomSKR

Hans Lind

Föreläsare, författare och fd professor vidKTH

Sophia Klang Törnberg

Affärsrådgivare, jurist Adda Affärsconcept

Rickard Andersson

Senior affärsrådgivareAdda Affärsconcept

Övriga talare och praktikfall

Anders Höglund

Controller/Lokalstrateg,
Kommunstyrelseförvaltningen
Haninge kommun

Therese Alvén

FastighetschefNacka kommun

Ingrid Svensson

Leg psykolog/Filosofie doktorChalmers Tekniska Högskola
och Postdoktor, Karolinska Institutet

Joacim Bernvid

Fastighetsutvecklingschef Mölndals stad

Deltagarna har bedömt konferensen på en skala 1-5 där 1 är underkänt och 5 är mycket bra.

  • Välj mellan att vara på plats eller delta på konferensen digitalt via livestream.
  • Du kan avgiftsfritt avboka din plats fram till 30 dagar före konferensen.
  • Du kan överlåta din plats till en kollega fram till konferensen går.

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Digital konferens
Pris 7.490 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.490 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material i 30 dagar efteråt.
Tillbaka till kalendariet