strategisk-lokalforsorjning-2017-kalla-fojab-arkitekter