Tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisning

Fokus på evidensbaserade arbetssätt för ökad trygghet, inkludering och lärande

9 februari 2021
Livesänd digital konferens
Allmänt
Program / Talare
Digital konferens
Ladda ner PDF
Tillg%C3%A4ngliga l%C3%A4rmilj%C3%B6er och inkluderande undervisning
Anmäl dig

Tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisning

09 2021-02-09 11:38:46 2021-02-08 11:38:46 38 Tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisning Livesänd digital konferens Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Digital konferens för dig inom skolan

Välkommen till årets livesända digitala konferens Tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisning som fokuserar på skolans praktiska arbete med inkluderande förhållningssätt och undervisning samt metoder för att utveckla tillgängliga lärmiljöer.

Under ledning av några av Sveriges främsta forskare och praktikfall får du:

  • Inspiration till hur du lyckas med implementering av inkluderande förhållningssätt baserat på samsyn och skolgemensamma processer
  • Ökad kunskaper av forskare och praktikfall kring pedagogiska grepp i den differentierade och inkluderande undervisningen
  • Uppdatera dig inom utformning av tillgängliga lärmiljöer – hur du utformar och använder den fysiska lärmljön i den inkluderande undervisningen

Tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisning ingår i vår serie av digitala fortbildningsdagar ingår fyra livesända digitala konferenser specialutformade för elevhälsoteamet, verksamhetsutvecklare och pedagogisk personal i skolan.

Ur innehållet

  • Framgångsrik implementering av inkluderande förhållningssätt baserat på samsyn och skolgemensamma processer
  • Pedagogisk omvandling – så skapar du engagemang och får alla att tänka inkluderande undervisning
  • Så identifierar du elevers behov av stöd och hjälp i det tillgängliga och inkluderande klassrummet
  • Pedagogiska grepp i den differentierade undervisningen som möjliggör alla elevers lärande
  • Nya möjligheter till språkfrämjande arbetssätt genom tillgänglig undervisning
  • Möblering av klassrummen och hur det kan stötta det inkluderande förhållningssättet

Moderator

Lyssna till inspirerande och kunniga talare

Martin Karlberg

Universitetslektor Uppsala universitet

Helena Wallberg

Gymnasielärare, specialpedagog och författare

Joanna Lundin

Lärare, föreläsare, författareFoto: Linnea Ranje

Tiia Ojala

Lärare i svenska som andraspråk och tyska och författare

Malin Valsö

Psykolog Elevhälsokonsulterna, Foto: Anders Andersson, Studentlitteratur
Ny bok! ”Handbok i klassrumsledarskap” – på konferensen får du lyssna till en av medförfattarna!
 

 

 

 

Ett effektivt ledarskap i klassrummet skapar goda förutsättningar för unvervisning och lärande. I boken Handbok i klassrumsledarskap får såväl blivande som verksamma lärare ett konkret och omfattande stöd i att utveckla och stärka sitt klassrumsledarskap.
På konferensen ”Trygghet och studiero i skolan” får du lyssna till en av medförfattarna till boken: Jonas Nilsson, Stordammens skola, Uppsala kommun.

NYHET! Digitala fortbildningsdagar – fyra livesända digitala konferenser specialutformade för elevhälsoteamet, verksamhetsutvecklare och pedagogisk personal i skolan.

Varje konferens är utvecklad för att ge er aktuell kunskap som på ett kostnadseffektivt sätt bidrar till att ta ert arbete till nästa nivå! Delta tillsammans med hela teamet på en eller flera av dagarna för möjlighet till kollegialt lärande och skolutveckling.

”Hela programmet var i sin helhet intressant och lärorikt”

”Tyckte det var en bra mix av olika ämnen och väldigt kunniga och pedagogiska lärare”

”Det var genomgående hög nivå där vissa delar var jättebra”

”Jag tyckte det var intressanta och användabara områden. Bra talare som på ett pedagogiskt sätt kunde förmedla informationen”

”Mycket intressanta ämnen och bra föreläsare”

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt. 
Pris för 1 digital konferens
Boka senast 15 januari
Pris per person (1-4 personer) 3.890 kr
Teampris (max 8 personer) 15.990 kr
Ordinarie pris för 1 digital konferens
Pris per person (1-4 personer) 4.190 kr
Teampris (max 8 personer) 16.990 kr
Pris hela serien – 4 digitala konferenser
Boka senast 15 januari

Pris per person (1-4 personer) 12.990 kr
Teampris (max 8 personer) 54.995 kr
Ordinarie pris – 4 digitala konferenser
Pris per person (1-4 personer) 13.990 kr
Teampris (max 8 personer) 59.995 kr
Tillbaka till kalendariet