Trafikbuller 2019

Hållbara strategier och åtgärder för att förebygga, reducera och hantera buller

21-22 maj 2019 i Stockholm
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Trafikbuller 2019
Anmäl dig

Trafikbuller 2019

21 2019-05-21 11:38:46 2019-05-21 11:38:46 38 Trafikbuller 2019 Nationell konferens Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Konferensen om hållbara strategier och åtgärdsprogram för att förebygga, reducera och hantera buller vid nybyggnation och förtätning av staden!

Trafik är den dominerande bullerkällan i samhället och orsakar varje år 10.000 fall av för tidig död i Europa, enligt en rapport från Sweco. Till följd av detta har världshälsoorganisationen WHO skärpt sina rekommendationer för buller och det är på tiden att bullerbekymret tas på allvar från alla fronter. På Ability Partners nya konferens Trafikbuller 2019 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Välkommen till en högaktuell konferens där du under två dagar får du lyssna till flera experter och praktikfall hur vi tillsammans kan arbeta för att planera och bygga goda ljudmiljöer samt reducera trafikbuller på kort och lång sikt.

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Framtidsspaning – trender och utveckling för att förebygga och reducera trafikbuller
  • Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på bästa sätt tillämpar miljöbalken, plan- och bygglagen och den nya förordningen i praktiken
  • Hållbar samhällsplanering för minskat trafikbuller kopplat till stadsbyggande och förtätning av staden
  • Framgångsrika åtgärdsprogram och handlingsplaner för att effektivt reducera och hantera höga ljudnivåer
  • Kartläggning, mätning och utredning av trafikbuller

Moderator

Åsa Stenman Norlander

AkustikkonsultNorconsult

Talare och praktikfall

Karin Blidberg

Nationell samordnare buller och vibrationerTrafikverket

Ingegerd Johansson

UtredareTrafikverket

Björn Hellström

Adjungerad Professor och DocentKTH Arkitekturskolan

Jarmo Riihinen

TrafikingenjörÖrebro kommun

Belma Krslak

Miljöutredare/BullerspecialistGöteborgs stad

Gunnar Söderholm

Tidigare miljöchefStockholms stad

Andreas Novak

Tekn. Dr, Teknik- och utvecklingschefWSP Sverige AB

Tomas Fjordevik

AdvokatFoyen Advokatfirma

Olivier Fégeant

Tekn. Dr. AkustikkonsultSweco Environment AB

Johanna Thorén

Civ.Ing.Sweco Environment AB

Ann Wikström

MiljöcontrollerSollentuna kommun

Ebba Malmqvist

Biträdande forskareLunds universitet

”Mycket bra! I varje föreläsning fanns det något som jag kan ta med mig i mitt fortsatta arbete”

”Genomgående brukar de här konferenserna hålla hög
kvalitet”

”Trevligt arrangemang, bra upplägg, trevliga lokaler
och framförallt bra och förberedda talare”

”Proffsiga föreläsare som gjorde dagarna intressanta”


”Jag var positivt överraskad över den höga nivån som
talarna höll”

Pris

Konferens 9.990 kr exkl. moms.

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 6.490 kr exkl. moms, per person.

Tillbaka till kalendariet