Trygghet och studiero i skolan

Strategier för trygghetsarbete och ledarskap i klassrummet för ökad trivsel och studiero

2 februari 2021
Livesänd digital konferens
Allmänt
Program / Talare
Digital konferens
Ladda ner PDF
Trygghet och studiero i skolan
Anmäl dig

Trygghet och studiero i skolan

02 2021-02-02 11:38:46 2021-02-01 11:38:46 38 Trygghet och studiero i skolan Digitalt Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Digital konferens för dig inom skolan

Välkommen till årets livesända digitala konferens Trygghet och studiero i skolan som fokuserar på skolans praktiska trygghetsarbete och klassrumsledarskap för att skapa förutsättningar för trygghet och studiero i skolan.

Under ledning av några av Sveriges främsta forskare och praktikfall får du:

  • Inspiration till hur du lyckas i det proaktiva trygghets- och relationsarbetet där hela skolan arbetar samlat mot ökad trygghet och studiero
  • Ökade kunskaper av forskare och praktikfall kring hur du kan skapa studiero genom klassrumsledarskap basrat på struktur och tydlighet
  • Uppdatera dig inom den senaste forskningen kring förebyggande elevhälsoarbete, vilka arbetssätt som har effekt för att skapa en trygg skola med studiero

Trygghet och studiero i skolan ingår i vår serie av digitala fortbildningsdagar ingår fyra livesända digitala konferenser specialutformade för elevhälsoteamet, verksamhetsutvecklare och pedagogisk personal i skolan.

Ur innehållet

  • Strategier för skolutveckling och kollegialt lärande för ökad trygghet och studiero
  • Proaktivt elevhälsoarbete där rektor, lärare och elevhälsa arbetar samlat för en hälsofrämjande skola
  • Ledarskap i klassrummet – att utifrån struktur, tydlighet och positiv förstärkning skapa en trygg lärmiljö
  • Elevers trygghet i skolan och lärande – evidensbaserade metoder för en god lärmiljö

Moderator

Lyssna till inspirerande och kunniga talare

Ingrid Hylander

Psykolog och docent i pedagogik Karolinska Institutet

Jonas Nilsson

Förstelärare Stordammens skola Uppsala kommun

Marcus Samuelsson

Biträdande professor i pedagogik Linköpings universitet

Carina Nilsson

Bitr. rektor Måsöskolan Haninge kommun

Héléne Stålhem

Kurator NärvaroteametHaninge kommun

Gustav Persson

Förstelärare Måsöskolan Haninge kommun

Ulrika Ahlqvist

Föreläsare och rådgivare samt grundareHjärnberikad
Ny bok! ”Handbok i klassrumsledarskap” – på konferensen får du lyssna till en av medförfattarna!
 

 

 

 

Ett effektivt ledarskap i klassrummet skapar goda förutsättningar för unvervisning och lärande. I boken Handbok i klassrumsledarskap får såväl blivande som verksamma lärare ett konkret och omfattande stöd i att utveckla och stärka sitt klassrumsledarskap.
På konferensen ”Trygghet och studiero i skolan” får du lyssna till en av medförfattarna till boken: Jonas Nilsson, Stordammens skola, Uppsala kommun.

NYHET! Digitala fortbildningsdagar – fyra livesända digitala konferenser specialutformade för elevhälsoteamet, verksamhetsutvecklare och pedagogisk personal i skolan.

Varje konferens är utvecklad för att ge er aktuell kunskap som på ett kostnadseffektivt sätt bidrar till att ta ert arbete till nästa nivå! Delta tillsammans med hela teamet på en eller flera av dagarna för möjlighet till kollegialt lärande och skolutveckling.

”Hela programmet var i sin helhet intressant och lärorikt”

”Tyckte det var en bra mix av olika ämnen och väldigt kunniga och pedagogiska lärare”

”Det var genomgående hög nivå där vissa delar var jättebra”

”Jag tyckte det var intressanta och användabara områden. Bra talare som på ett pedagogiskt sätt kunde förmedla informationen”

”Mycket intressanta ämnen och bra föreläsare”

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt. 
Pris för 1 digital konferens
Boka senast 15 januari
Pris per person (1-4 personer) 3.890 kr
Teampris (max 8 personer) 15.990 kr
Ordinarie pris för 1 digital konferens
Pris per person (1-4 personer) 4.190 kr
Teampris (max 8 personer) 16.990 kr
Pris hela serien – 4 digitala konferenser
Boka senast 15 januari

Pris per person (1-4 personer) 12.990 kr
Teampris (max 8 personer) 54.995 kr
Ordinarie pris – 4 digitala konferenser
Pris per person (1-4 personer) 13.990 kr
Teampris (max 8 personer) 59.995 kr
Tillbaka till kalendariet