Utbildningsprogram strategisk lokalförsörjning

4 kurstillfällen:10 november • 17 november • 1 december • 7 december
Allmänt
Kursinnehåll
Intervju
Ladda ner PDF
Utbildningsprogram strategisk lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning
Anmäl dig

Utbildningsprogram strategisk lokalförsörjning

10 2023-11-10 11:38:46 2023-12-06 11:38:46 38 Utbildningsprogram strategisk lokalförsörjning Digitalt och Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Samhällsfastigheter är en stor del av kommunens totala ekonomi och det är därför viktigt att nå en effektiv användning av kommunens verksamhetslokaler och särskilda boenden. Det behövs mer strategiska arbetssätt för lokalförsörjning och på många håll behöver man utveckla lokalförsörjningsprocessen och förnya sina arbetssätt för att säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler.

Du som arbetar med kommunens lokalförsörjning har en viktig roll i att leda lokalförsörjningsarbetet i rätt riktning.

Få ny kunskap av ledande experter
Därför har Ability Partner tagit fram ett nytt Utbildningsprogram Strategisk lokalförsörjning där du får fördjupning inom strategisk lokalförsörjning i kommunen, lokalförsörjningsprocessen, lokalplanering, behovsbedömning och prognosarbete, modeller, verktyg och beräkningsmetoder för lokalförsörjning.

Tidseffektivt kursformat med nätverkande
Utbildningsprogrammets tre första delkurser genomförs via en digital plattform där du har möjlighet att ställa frågor och interagera med kursledarna och med de övriga kursdeltagarna. Genom den digitala plattformen bildas ett nätverk där du kan vara delaktig och utbyta erfarenheter med kollegor under hela kursens gång. Den sista delkursen genomförs som en fysisk utbildningsdag och nätverksträff i Stockholm.

Ur innehållet

Delkurs 1 digitalt 10 november:
Strategisk lokalförsörjning – övergripande perspektiv

Delkurs 2 digitalt 17 november:
Styrning, organisation och samverkan

Delkurs 3 digitalt 1 december:
Effektiv lokalförsörjningsprocess

Delkurs 4 på plats i Stockholm  7 december:
Uppsamling – praktikfall och erfarenhetsutbyte

Kursledare

Hans Lind

Föreläsare, författare och professor, tidigare vidKTH

Frederick Cederborg

Affärsutvecklare samhällsbyggnad Archus

Therese Alvén

Fastighetsstrateg

Maria Rosenberg

Verksamhetschef LokalförsörjningKungsbacka kommun

Ida Gäskeby

Teamledare NIRAS Facility ManagementNIRAS
  • Ta del av metodik för strategisk lokalförsörjning och hur du möter lokalbehov på lång och kort sikt
  • Öka dina kunskaper om hur du utvecklar en effektiv lokalförsörjningsprocess baserad på samsyn och samlad styrning
  • Lär dig fastighetsekonomiska strategier med fokus på att koppla samman investerings- och lokalförsörjningsprocessen
  • Utbyt erfarenheter och lär av experter kring ägandestrategier för dina lokaler
  • Uppdatera dig på program och koncept och hur du når en effektiv planering och byggnation
  • Inspireras till hur du kan minska dina kostnader kopplat till din fastighetsverksamhet
  • Få ökade kunskaper om hur du säkerställer lokaler som blir välfungerande för verksamheten och effektiva i sin förvaltning

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Anmäl dig senast 27 oktober
18.990 kr
(1.000 kr i rabatt)
Ordinarie pris 19.990 kr
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet