Information om format med anledning av covid-19


Informationen som följer är uppdaterad 16 februari 2022.

Våra deltagares, talares, partners och medarbetares hälsa och säkerhet har under pandemin varit högsta prioritet och vi fortsätter att följa utvecklingen av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ability Partner har alltid utgått från dig som kund där dina utmaningar och behov är grunden för vårt erbjudande.

Vi fortsätter att jobba intensivt för att kunna förmedla information och kunskap som hjälper individer, organisationer och företag att hantera förändring, utvecklas och prestera goda resultat.

Från och med den 9 februari finns inga särskilda råd, rekommendationer eller föreskrifter för evenemang och sammankomster vilket innebär att det numera också är möjligt att delta på fysiska konferenser, kurser och evenemang utan de begränsningar som tidigare funnits.

Under pandemin har det tydligt framgått att man uppskattar det digitala formatet och många vill även i fortsättningen kunna delta och ta del av information och kunskap på det sättet.

Format på våra konferenser, kurser och evenemang:

Våra konferenser erbjuds i hybridformat där du själv väljer om du vill delta på plats eller digitalt om annat ej framgår på evenemangets webbplats.

Våra kurser och andra typer av evenemang erbjuds antingen helt fysiskt eller helt digitalt. Ofta kan du dock välja om du vill delta på en kurs på plats eller digitalt då de genomförs vid olika datum med olika format.

Aktuell information om coronaviruset vad som gäller vid symtom eller smitta hittar du hos:

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten har aktuell information om coronaviruset. De har även sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Kontaktperson för frågor som rör Ability Partners konferenser
Janne Huttunen, VD Ability Partner
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se
Telefon 070-495 73 50 eller 08-694 91 00