Information och riktlinjer gällande coronaviruset


Information och riktlinjer gällande coronaviruset för deltagare, talare, samarbetspartners och personal på Ability Partners konferenser och evenemang.

Informationen som följer är uppdaterad 16 mars 2020

Ability Partner följer utvecklingen av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Med utgångspunkt från den information som finns tillgänglig för oss idag planerar att de konferenser och evenemang som vi har under våren kommer att genomföras digitalt.

Vad gäller om jag vill avboka? Vid avbokning gäller våra allmänna villkor, se https://www.abilitypartner.se/allmanna-villkor/

Den situation vi har är speciell för alla inblandade men vi försöker alltid hitta lösningar om du inte kan delta.

Aktuell information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten har aktuell information om coronaviruset. De har även sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Krisinformation.se
På krisinformation.se finns information om coronaviruset från ansvariga myndigheter, smittspridning och hantering av utbrottet.

https://www.krisinformation.se/

Nationellt informationsnummer 113 13
Har du frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Kontaktperson för frågor som rör Ability Partners konferenser
Janne Huttunen, VD Ability Partner
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se
Telefon 070-495 73 50 eller 08-694 91 00