Information och riktlinjer gällande coronaviruset


Information och riktlinjer gällande coronaviruset för deltagare, talare, samarbetspartners och personal på Ability Partners konferenser och evenemang.

Informationen som följer är uppdaterad 8 maj 2020

Våra deltagares, talares, partners och medarbetares hälsa och säkerhet är högsta prioritet och vi följer utvecklingen av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi fortsätter att jobba intensivt för att kunna förmedla information och kunskap som hjälper individer, organisationer och företag att hantera förändring, utvecklas och prestera goda resultat.

Ability Partner har alltid utgått från dig som kund där dina utmaningar och behov är grunden för vårt erbjudande.

Du ska tryggt kunna anmäla dig och delta på våra konferenser!
Med utgångspunkt från detta och den information som finns tillgänglig för oss idag kring corona har vi valt att anpassa vårt erbjudande så att du själv kan välja hur du vill delta och för att det för dig som kund ska vara tryggt att boka sig:

  • Välj mellan att vara på plats eller delta på konferensen digitalt via livestream
  • Du kan avgiftsfritt avboka din plats 30 dagar innan konferensen
  • Du kan överlåta din plats till en kollega fram till konferensen går

Vi har gjort riskbedömningar och vidtagit en rad åtgärder för våra fysiska konferenser för att de ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Skulle vi behöva ställa om något evenemang till endast digitalt format får du delta på den men får då dessutom ett fribrev så att du kan delta på annat valfritt evenemang. Vi har också under våren genomfört helt digitala konferenser med lyckat resultat där erfarenheten är att kunskap och information fungerar mycket väl att förmedla på detta sätt.

Aktuell information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten har aktuell information om coronaviruset. De har även sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Krisinformation.se
På krisinformation.se finns information om coronaviruset från ansvariga myndigheter, smittspridning och hantering av utbrottet.

https://www.krisinformation.se/

Nationellt informationsnummer 113 13
Har du frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Kontaktperson för frågor som rör Ability Partners konferenser
Janne Huttunen, VD Ability Partner
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se
Telefon 070-495 73 50 eller 08-694 91 00