Marketing Excellence Award 2015!


 

Nominera till priset Marketing Excellence Award 2015

Var vänlig fyll i formuläret!
  • Jag nominerar följande person / marknadsfunktion:
  • Beskriv kort varför du vill nominera denna person / marknadsfunktion:
  • Beskriv kort på vilket sätt du tycker att det nominerade personen / marknadsfunktionen skapar verksamhetsnytta:

Läs mer om konferensen Marketing Excellence 2015

https://www.youtube.com/live_chat?v=54SpPNZ9n3c&embed_domain=www.abilitypartner.se/olistade/marketingexcellence