Samarbete

Vi samarbetar gärna med dig!
Ability Partner samarbetar gärna med andra företag, organisationer, föreningar, medier och andra aktörer i samband med olika evenemang. Tveka inte att kontakta oss om du vill samarbeta!

Tala på våra konferenser
Våra talare är avgörande för att skapa ett högkvalitativt innehåll i våra konferenser och kurser. Genom vårt befintliga nätverk och research hittar vi de bästa och mest lämpade talarna, experterna och praktikfallen. Vill du tillhöra vårt nätverk och tala på våra konferenser?

Bli kursledare
Som kursledare är man ansvarig för såväl innehåll som framtagande av dokumentation och genomförandet av kursen. Tycker du att det saknas någon kurs i vårt utbud som du vill ansvara för är du alltid välkommen att höra av dig.

Sponsring och utställning
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket, generera kvalificerade leads och bygga relationer med såväl nya kontakter som befintliga kunder. Som partner, sponsor eller utställare har du möjlighet att möta och synas mot en väl avgränsad målgrupp såväl innan som under och efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål. Läs mer!

Föreningar och nätverk
Samarbete där man som förening/nätverk kan öka kännedomen om varumärket samt skapa ökat värde för befintliga medlemmar och attrahera nya medlemmar.

Mediapartner
Samarbete där man som mediapartner har möjlighet att stärka varumärket och öka upplagan.

Samarrangemang
Vi är öppna för att samarrangera evenemang med andra organisationer eller företag.

Kontakta oss för mer information!