Sociala medier

Följ oss på LinkedIn, Twitter och Facebook!

Nu kan du följa oss på Ability Partner via sociala kanaler. Vi finns på LinkedIn, där vi har flera öppna grupper för att låta dig nätverka, diskutera olika frågor och utmaningar samt dela med dig tips och erfarenheter med andra i och utanför din bransch. Du kan även följa oss på Twitter och Facebook.

LinkedIn-70

Våra grupper på LinkedIn

Twitter-70  
Facebook-70