Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt – talarblad