Juridiken kring elektronisk kommunikation, dokumenthantering och arkiv


På begäran arrangerar vi den uppskattade kursen med Cecilia Magnusson Sjöberg!