Lars Ilshammar

Regeringens särskilda utredare

I slutet av oktober 2017 beslutade regeringen om direktiv för utredningen ”Översyn av arkivområdet”. Det är alltså dags att ge arkivområdet, i vid mening, en ordentlig genomlysning. Senast arkivsektorn blev föremål för samma uppmärksamhet var för 16 år sedan, en lång tid i ett snabbt samhälle. Regeringens övergripande syfte med arkivutredningen är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden och uppdraget ska redovisas senast den 18 november 2019. Lars Ilshammar är historiker med samtidsinriktning, i dag verksam vid Kungliga biblioteket och regeringens arkivutredare. Öppenhet och digitaliseringens möjligheter att bidra till ett demokratiskt och inkluderande samhälle är teman som ligger honom varmt om hjärtat.Lars är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
Dag 1

09:40
Arkivutredningen – en lägesrapport inför slutspurten
  • Aktuell status på arkivutredningen
  • Översyn av arkivområdet – så kommer utredningen att påverka arkiven runt om i landet