Adam Sjödin

Stadsplanerare och Digital Strateg
SWECO Architects

Adam Sjödin jobbar som stadsplanerare och digital strateg hos Swecos arkitekter i Stockholm. Sweco har det senaste året utforskat vad en integration av GIS och BIM data kan ha för praktiskt tillämpningar i samhällsbyggnadsprocessens tidiga skeden. Presentationen kommer att visa på hur GIS och BIM tillsammans kan användas för att på ett lättförståeligt sätt visualisera, samordna och kommunicera i arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt.Adam är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
Dag 2

09:10
Hur kan integreringen av GIS och BIM data underlätta samhällsbyggnadsprocessen i tidiga skeden?
  • Hur kan GIS och BIM användas för att samordna och förmedla resultatet av analyser och utredningar?
  • GIS och BIM för att enklare visualisera förhållandet mellan byggnader och dess närmiljö
  • Hur kan man ta fram riktlinjer för samordnade modeller med GIS och BIM?
  • BIM och GIS för att optimera värde och effektivitet kring fastigheten