Agata Lundberg

Registrator
Svenska kraftnät

Agata arbetar som registrator vid rättsenheten på Svenska kraftnät och har tidigare haft roller som enhetschef för registratur och arkiv och teamledande registrator. Agata är en mycket uppskattad föreläsare och är både moderator för konferensen och avslutningstalare.Agata är med som moderator och talare på konferensen Registrator 2023