Agata Lundberg

Utredare
Svenska kraftnät

Agata arbetar som utredare på enheten Strategi och omvärld inom avdelningen Strategisk utveckling. Hon har tidigare varit tf chef för enheten Registratur och arkiv och har även arbetat som registrator och teamledande registrator.Agata är med som moderator och talare på konferensen Registrator 2023