Agata Lundberg

Enhetschef för Registratur och arkiv
Svenska kraftnät

Svenska kraftnät genomgår en stor expansion och i samband med detta har registratorsfunktionen fått en ny, tydligare roll i organisationen och på så sätt blivit ett naturligt kunskapsnav. Registratorsrollen är mångfacetterad och som ”spindeln i nätet” är du ett viktigt stöd till verksamheten då du besitter mycket viktig kunskap både vad gäller processer, rutiner, lagkrav och system. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur du kan arbeta för att lyfta, stärka och utveckla din roll som registrator och på så sätt öka registraturens inflytande i organisationen. Agata arbetar idag som tf chef för enheten Registratur och arkiv på Svenska kraftnät men har tidigare haft roller som registrator och teamledande registrator. Oavsett roll och arbetsplats har det alltid varit intressant att sträva efter att lyfta både registratorsrollen och registraturen som funktion inom organisationen. Ett aktivt och strategiskt kunskapsutvecklande arbete ger bättre arbetsresultat inte bara inom registratorsgruppen, den ger även ökat samarbete med handläggare och chefer samt leder till högre kvalité i diarieföringen.Agata är med som talare på konferensen Registrator 2022
28 september

15:30
Så lyfter du din roll som registrator och ökar registraturens inflytande i organisationen
  • Registratur i omvandling – så skapar vi en organisation och process för framtidens digitala informationshantering
  • Kvalitet och samverkan – hur kan vi tillsammans öka registraturens inflytande i organisationen?
  • Hur skapas delaktighet och engagemang och hur kan man synliggöra registraturens värde för organisationen?
  • Att hantera olika motivation och kunskapsnivå – utbildning och uppföljning för att få alla med på tåget
  • Så kan du tydliggöra registratorns betydelsefulla roll och kompetens i den digitala förvaltningen för framgångsrik informationshantering