Agata Lundberg

Registrator
Svenska kraftnät

Svenska kraftnät genomgår en stor expansion och i samband med detta har registratorsfunktionen fått en synligare roll inom myndigheten och med tiden även blivit ett naturligt kunskapsnav. Registratorsrollen är mångfacetterad och som ”spindeln i nätet” är du ett viktigt stöd till verksamheten då du besitter mycket viktig kunskap både vad gäller processer, rutiner, lagkrav och system. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur du kan arbeta för att lyfta, stärka och utveckla din roll som registrator och på så sätt öka registraturens inflytande i organisationen. Agata arbetar på Rättsavdelningen på Svenska kraftnät och har tidigare varit tf chef för enheten Registratur och arkiv men har också tidigare arbetat som registrator och teamledande registrator. ”Oavsett roll och arbetsplats har det alltid varit intressant att sträva efter att lyfta både registratorsrollen och registraturen som funktion inom organisationen. Ett aktivt och strategiskt kunskapsutvecklande arbete ger bättre arbetsresultat inte bara inom registratorsgruppen, den ger även ökat samarbete med handläggare och chefer samt leder till högre kvalité i diarieföringen”.Agata är med som moderator och talare på konferensen Registrator 2023
30 mars

16:45
Så lyfter du din roll som registrator och ökar registraturens inflytande i organisationen
  • Registratur i omvandling – hur påverkar omvärlden informationshanteringen inom offentlig sektor?
  • Kvalitet och samverkan – hur kan vi tillsammans öka registraturens inflytande i organisationen?
  • Hur skapas delaktighet och engagemang och hur kan man synliggöra registraturens värde för organisationen?
  • Att hantera olika motivation och kunskapsnivå – utbildning och uppföljning för att få alla med på tåget
  • Så kan du tydliggöra registratorns betydelsefulla roll och kompetens i den digitala förvaltningen för framgångsrik informationshantering