Agata Lundberg

Teamledande registrator
Svenska kraftnät

Svenska kraftnät genomgår en stor expansion och i samband med detta har registratorsfunktionen fått en ny, tydligare roll i organisationen och på så sätt blivit ett naturligt kunskapsnav. Registratorsrollen är mångfacetterad och som ”spindeln i nätet” är du ett viktigt stöd till verksamheten inte bara vad gäller diarieföring, du besitter mycket viktig kunskap både vad gäller processer, rutiner, lagkrav och system. Agata har arbetat mycket med att lyfta både registratorsrollen och registraturen som funktion och ser resultat i såväl samarbete med handläggare och chefer som i kvalitén i diariet. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur du kan arbeta för att lyfta, stärka och utveckla din roll som registrator och på så sätt öka registraturens inflytande i organisationen.Agata är med som talare på konferensen Registrator 2021
Dag 1

14:20
Så lyfter du din roll som registrator och ökar registraturens inflytande i organisationen
  • Registratur i omvandling – så skapar vi en organisation och process för framtidens digitala informationshantering
  • Kvalitet och samverkan – hur kan vi tillsammans öka registraturens inflytande i organisationen?
  • Hur skapas delaktighet och engagemang och hur kan man synliggöra registraturens värde för organisationen?
  • Att hantera olika motivation och behov vad gäller digitaliseringen – utbildning och uppföljning för att få alla med på tåget
  • Så kan du tydliggöra registratorns betydelsefulla roll och kompetens i den digitala förvaltningen för framgångsrik informationshantering