Aggie Öhman

Verksamhetsutvecklare, utbildare och opinionsbildare
Prestationsprinsen

Aggie Öhman driver Prestationsprinsen där hon arbetar med ungas psykiska hälsa, ofta med fokus på problematisk skolfrånvaro. Aggie ger utbildar, handleder och opinionsbildar inom ämnet. Hon stöttar dessutom verksamheter t.ex. kommuner, förvaltningar eller skolor att utveckla sitt arbete för att bättre bemöta dessa unga. Aggie har dessutom skrivit den uppmärksammade rapporten Skolans tomma stolar, om frånvaro i grundskolan och kommuner och skolors arbete med frågan.Aggie är med som talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 2

13:25
Högpresterande elever – förhållningssätt för att förebygga stressrelaterad ohälsa
  • Har vi en gemensam bild av vilka de högpresterande eleverna är – vad är skillnaden mot till exempel särbegåvade?
  • Högpresterande elever ställer ofta orimligt höga krav på sig själva – så kan vi bemöta dem bättre
  • Det här är viktigt att tänka på när man handskas med elever som visar tecken på psykisk ohälsa relaterat till stress