Agneta Aldor

Senior rådgivare

Agneta Aldor har mångårig erfarenhet av digitalisering inom socialtjänstens område på såväl nationell och regional nivå samt inom kommun. Att driva verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering fram till lyckade breddinförande är något som engagerat Agneta i de olika projekt och uppdrag hon ansvarat för och gärna delar uppkomna lärdomar och erfarenheter.Agneta är med som talare och paneldeltagare på konferensen Framtidens välfärdsteknik 2023
9 maj

16:10
Ledarskap och organisation för digital transformation – hur kan organisationer i offentlig sektor tillgodogöra sig värdet med digitalisering till en högre grad?
  • Varför är det viktigt att kunna förklara satsningen på digitalisering som meningsfull inom och utanför den egna organisationen?
  • Ledning och styrning – hur förbereda medarbetarna samt skapa motivation och delaktighet för de förändrade arbetssätten och den digitala strategin?
  • Behöver vi tänka om kring kompetens när vi digitaliserar?
  • Vad avgör vilka kommuner och myndigheter som lyckas bäst med att driva digital transformation?