Agneta Aldor

Senior rådgivare


Agneta är med som talare och paneldeltagare på konferensen Framtidens välfärdsteknik 2023
9 maj

15:30
Hur ökar vi takten vad gäller införandet av välfärdsteknologi?
  • Hur anta utmaningen kring högre krav på välfärdsteknologin den ökade demografin ställer?
  • Så säkerställer du att tekniken stöttar framtidens arbetssätt inom vård och omsorg