Agneta Malmgren Fänge

Docent och universitetslektor, medicinska fakulteten
Lunds universitet

Agneta är docent, universitetslektor, doktor i medicinsk vetenskap, leg. arbetsterapeut och programdirektör för masterprogrammet i medicinsk vetenskap på medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Agnetas forskning fokuserar på olika inventioner i ordinärt boende och i särskilt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning inklusive personer med demenssjukdom. Exempel på pågående forskningsprojekt är studier kring effekter av att använda välfärdsteknik i hemmen hos personer med demens samt fallprevention i särskilda boenden. Under anförandet föreläser Agneta om framtidens boendemiljöer för äldre utifrån den senaste förskningen kring stöd i hemmiljön för äldre med vård och omsorgsbehov.Agneta är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 1

10:15
Framtidens äldreomsorg och boendemiljöer för äldre – vilka är behoven?
  • Senaste forskningen kring äldres hälsa och behov av stöd och anpassningar i sin boendemiljö
  • Äldre med kognitiva funktionsnedsättningar är en grupp som ökar – vad krävs av boendemiljö och personal för att ge dem ett optimalt stöd?
  • Vad behöver du ta hänsyn till när du utformar äldres boendemiljöer för att bättre möta äldres behov?
  • Välfärdsteknik, nya arbetssätt i omvårdnaden, anpassade boendemiljöer – strategierna som leder till hållbara och goda boendemiljöer för äldre