Agneta Nilsson

Chef medborgarservice
Östersunds kommun

Agneta har arbetat drygt 20 år i den privata sektorn med försäljning, marknadsföring, marknadsundersökningar och kundtjänst. September 2012 ställdes hon inför att starta upp kundcenter i Östersunds kommun och har närmare 15 års erfarenhet som chef/ledare. Agneta brinner för kundmötet samt värdskap och har ett genuint intresse för människor, våra olikheter och hur man får var och en att alltid vilja prestera sitt bästa.Agneta är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
Dag 1

16:00
Så arbetar vi framgångsrikt med nöjda medborgare genom nöjda medarbetare
  • Så arbetar vi för att få nöjda medarbetare som i sin tur ger nöjda medborgare
  • Så mäter vi kundnöjdhet och utvecklar helhetsstrategier för våra medarbetare utifrån denna data
  • Framgångsrika metoder för uppföljning av medborgar- och medarbetarnöjdhet som säkerställer kvalitet och förbättring av medborgarservicen