Åke Pålshammar

Neuropsykolog och senioruniversitetslektor
Uppsala universitet

Åke Pålshammar är doktor och senioruniversitetslektor i psykologi, speciellt neuro- och utvecklingspsykologi vid Uppsala universitet. Han har populariserat hjärnkunskap i Hjärnkanalen på Youtube, skrivit artiklar och böcker, bland annat boken Hjärnskolan tillsammans med Anna Nygren. Han medverkar som expert i den nya svenska långfilmen Diorama och har haft många uppdrag tillsammans med Hjärnfonden, Utbildningsradion och media för att på ett humoristiskt sätt göra svår kunskap begriplig. Han har även fått Uppsala universitets stora pedagogiska pris.Åke är med som talare på konferensen Skolsköterskedagen

09:10-10:10
Så skapar du en bättre skolvardag och ökat välmående för elever utifrån förståelse för hjärnan och dess utveckling
  • Barn och ungas hjärna– aktuell forskning om hälsa, utveckling och lärande
  • Aktuell forskning om vilka olika typer av förebyggande och hälsofrämjande insatser som visat sig ha effekt på elevers lärande och mående
  • Relationers påverkan på stress, ångest samt prestation