Aleksander Perski

Stresspsykolog, docent
Karolinska Institutet, Stressforskningsinstitutet

Aleksander Perski är en av landets ledande stressforskare och verksam vid Karolinska Institutet och vid Stressforskningsinstitutet. Han är en av grundarna till Stressmottagningen i Solna där han även ingår i styrelsen. Aleksander har forskat om stress i över 30 år och under de senaste åren har han koncentrerat sin forskning kring skyddsfaktorer som påverkar oss biologiskt, psykologiskt och sociologiskt. Han har studerat psykologi vid Uppsala universitet och sedan vidareutbildat sig vid National Institute of Health i Baltimore, USA. Under denna föreläsning kommer du att få lära dig mer om hur omkringliggande samhällsförändringar blir riskfaktorer för stress och hur rehabiliteringsprocessen för utmattningssyndrom och arbetsrelaterad stress kan se ut ur ett helhetsperspektiv.Aleksander är med som talare på konferensen Stress och utmattningssyndrom 2021
Dag 1

09:35
Stress som svar på samhällsförändringar
  • Obalans mellan krav och resurser – ändrat synsätt på definition av stress
  • Kronisk stress en hälsofara – utmattning ett resultat av kronisk stress
  • Vad innebär stresskydd?
  • Lär dig mer om kontroll, socialt stöd och mening
  • Vilka lever längst med hälsan i behåll? Så ser målgruppen ut

Utmattningssyndrom och arbetsrelaterad stress – lär dig mer om rehabiliteringsprocessen

  • Behandling och rehabilitering av utmattningssyndrom
  • Rehabprocess – så responderar patienten i de olika faserna
  • Vila eller återgång till arbetet – vad är bäst för patienten?

Vi bryter passet för 30 min fika och nätverkande kl. 10:30-11:00