Alexander Skytte

Lärare i Idrott och Hälsa samt fritidshemsutvecklare, Skälbyskolan
Järfälla kommun

Att veta hur man vill och bör agera i utmanande pedagogiska situationer i teorin är en sak. Att få det att hända i praktiken, en alldeles sådär vanlig men ovanligt stökig dag som inte alls blev som man hade hoppats, tänkt eller planerat är en helt annan. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av inslag från en turbulent skolgång med ADHD och en outredd aspergerproblematik. Hur dessa erfarenheter har kommit att påverka förståelsen och bemötandet av behov hos barn, men även personal, och hur man kan göra för att skapa rätt förutsättningar i en verksamhet som präglas av olikheter. Alexander är initiativtagaren till den stora lärarmarschen, driver Facebooksidan Bokstavspedagogen och är skribent för Fritidsverket. Han arbetar aktivt med att sprida kunskap om NPF och hur man skapar positiva, pedagogiska förhållningssätt där möjligheter att säga ja och utmana elever ersätter dysfunktionella med målsättning att öka tillgängligheten och delaktigheten i verksamheten.Alexander är med som talare på konferensen Fritidshem 2024
Dag 1

15:40
NPF på fritids – att skapa en funktionell miljö som bemöter behoven samt framhäver styrkor hos de barn som behöver oss mest
  • Hur kan en skoldag upplevas av en elev med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
  • Medvetna pedagoger gör medvetna val – hur kan du organisera och kommunicera för att bemöta barns behov och skapa en mer tillåtande miljö?
  • Förhållningssätt för att lyckas med den stora och viktiga utmaningen att få alla att känna att de lyckas, blir förstådda och är viktiga
  • Att tänka och fungera olika – vad är rätt eller fel och vem bestämmer det?
  • Vad är det som gör att fritidsverksamheten fungerar för barn med NPF och vad kan skolan lära sig av fritids?