Alexander Ståhle

Stadsbyggnadsforskare och VD
KTH, Spacescape

Alexander Ståhle är stadsforskare vid KTH och VD på analysföretaget Spacescape som arbetar med stadsutveckling i bland annat Stockholm, Oslo, Göteborg och Kiruna. Han är en av de mest anlitade föreläsarna inom stadsplanering och skriver flitigt på debattsidor i dags- och fackpress. Alexander Ståhle har doktorerat i stadsbyggnad vid Arkitekturskolan KTH i Stockholm. I sin forskning har han utvecklat analysredskap för stadsbyggnad som sociotopkartan och Place Syntax Tool. På Spacescape har Alexander bland annat lett projekten Värdering av stadskvaliteter, Bostadspotential Stockholm, stadsbyggnadsstrategi för Nya Kiruna, och Nya Slussen. Han är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom stadsutveckling och har som VD och projektansvarig utvecklat Spacescape till en av Sveriges ledande stadsbyggnadskonsulter.Alexander är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 1

16:20
Framtidsspaning – hur ser framtidens stad ut och hur anpassar vi stadsutvecklingen för att hänga med i förändringen
  • Hur ska vi bygga och förtäta för en mer attraktiv och hållbar stad?
  • Mobilitet och trafiklösningar i den framtida staden