Alexandra Lindholm

Chef för elevhälsan, Glömstaskolan
Huddinge kommun

Magnus Blixt är lärare, numera biträdande rektor på Glömstaskolan, föreläsare och ledamot av Skolportens lärarpanel. Alexandra Lindholm är socionom och har jobbat som kurator inom skolan sedan 2010 och är nu chef för elevhälsan på Glömstaskolan. Under denna föreläsning kommer du få ta del av deras innovativa arbetsmetoder som främjar utveckling och hälsa bland deras elever.Alexandra är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 1

13:50
Glömstaskolan – så arbetar vi på ett innovativt sätt för att skapa god elevhälsa
  • Så ser organisationsstrukturen, arbetssättet och förhållningssättet ut på vår skola – personal, scheman, utformning av skolan
  • Från klasser till årskurser – så skapar vi grupper efter behov, kunskapsnivå, sociala färdigheter och personalens kompetens
  • Att skapa en relation av värde för att framkalla närvaro och inte frånvaro hos eleverna
  • Så samverkar vi tvärprofessionellt och tar vara på allas kompetenser inom verksamheten