Alexandra Meija

Konsult
ArkivIt

Alexandra Meija är utbildad arkivarie och har även en lärarexamen sedan tidigare. Hon har flera års erfarenhet som registrator och arkivarie i offentlig förvaltning med fördjupade kunskaper om bland annat verksamhetsbaserad arkivredovisning, arkivflytt samt framtagande av informationshanteringsplaner. Frågor som rör processkartläggning, digitala bevarandestrategier och utredning av arkiveringsperspektivet vid införande av nya system väcker ett särskilt intresse. Vid sidan av konsultrollen på ArkivIT är Alexandra även t.f. chefredaktör för ArkivIT:s tidning Arkiv Information Teknik samt även FAI:s redaktör för tidskriften Arkiv.Alexandra är med moderator på konferensen