Alicia Eriksson

Speciallärare Aggerudsskolan, grundsärskola och träningsskola
Karlskoga kommun

Alicia arbetar med att utforma lärmiljön och utveckla undervisningen på Aggerudsskolan. Hon har även en rådgivande roll för skolorna i Karlskoga kommun. Alicia fokuserar mycket på pedagogens roll och möjligheter att ta tillvara och skapa en tillgänglig lärmiljö i klassrummet för alla elever.Alicia är med som talare på konferensen
Dag 1

15:35
Hur du säkrar tillgänglighet till skolan för alla elever
  • Utforma en tillgänglig lärmiljö för alla elever samt minska behovet av extra anpassningar och särskilt stöd
  • Hur utformar vi en tillgänglig lärmiljö med fokus på social, pedagogisk samt fysisk miljö, där varje elev får förutsättningar att nå långt i sitt lärande?
  • Hur ger vi alla elever bättre förutsättningar i sitt lärande med naturliga anpassningar, där ledning och stimulans ingår i vår ordinarie undervisning?