Amanda Svensson

Nämndsekreterare
Älmhults kommun

Under denna föreläsning får du ta del av en mindre kommuns samarbete mellan nämndsekreterare i olika förvaltningar där målet har varit att kvalitetssäkra nämndernas protokoll och handlingar. Likvärdighet har varit ledordet i samarbetet mellan sekreterarna för att kommuninvånaren ska känna igen sig oavsett förvaltning. Amanda är nämndsekreterare i Älmhults kommun och berättar om resultaten av ett gediget utvecklingsarbete av kommunens nämndadministrativa arbete.Amanda är med som talare på konferensen Nämndsekreterare 2022
Dag 1

14:25
Att skapa likvärdighet och struktur över förvaltningsgränserna – effektiv nämndadministration i den lilla kommunen
  • Protokollskrivning och tjänsteskrivelser – att hitta likvärdighet genom standardfraser och struktur och mallar över förvaltningsgränserna
  • Att nå en effektiv nämndadministration och sammanträden över förvaltningsgränserna
  • Praktiska checklistor och vägledningsguider för tjänsteskrivelser/ ärenden