Amanda Von Matern

Kommunikations- och marknadsansvarig
Landvetter Södra Utveckling

Som kommunikations- och marknadsansvarig på LSUAB ansvarar Amanda för all strategisk kommunikation inklusive utökad medborgardialog och medverkan i innovationsprojekt såsom Digital Twin Cities Center/ Twinable. Arbetet innebär också samordning i frågorna med konsortiets sex exploatörspartners, externa kontakter, internationell samverkan och med samhällsbyggnads-, näringslivs- och kommunikationsavdelningen i förvaltningen Härryda kommun. Amanda har tidigare erfarenheter av att driva och skapa kommunikationsplattformar i komplexa innovationsprojekt för samhällsutmaningar kopplat till stadsutveckling och medborgardelaktighet. Hon har deltagit flertalet innovationsledningsutbildningar i regi av Vinnova och regeringskansliets satsning inom utredningen Samordnat bostadsbyggande för hållbar stadsutveckling.Amanda är med som talare på konferensen Socialt hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling 2022
30 augusti

16:10
Landvetter Södra – så bygger vi en ny hållbar blandstad och ett samhälle för alla
  • Så tar vi hänsyn till synpunkter och idéer i ett tidigt skede för framgångsrik stadsutveckling
  • Strategisk samverkan för bredare kompetensnyttjande vid stadsutveckling
  • Digital tvilling – att skapa ett digitalt simuleringsverktyg för stadsplanering i syfte att säkra social hållbarhet