Anahita Keloushani

Specialläkare
Arbets- och miljömedicin Örebro

Anahita arbetar på AMM i Örebro sedan 2005 och är specialist både i allmänmedicin och arbets- och miljömedicin. Hon tog sin läkarexamen 1994 i Ungern och innan hon kom till Sverige 2001 arbetade hon som leg läkare i Iran. Anahita är länsansvarig läkare för arbets- och miljömedicinska verksamheten i Sörmlands län. På kliniken deltar hon i utredningsteam som kartlägger frågor kring samband mellan ohälsa och exponeringar på arbetsplatser eller i yttre miljö. Dessutom arbetar hon med tolkning av inomhusklimatenkäter vid utredning av problem med innemiljö.Anahita är med som talare på konferensen Inomhusmiljö i skolan och förskolan
Dag 1

11:10
Aktuell medicinsk forskning om ohälsa relaterad till inomhusmiljö
  • Vilka sjukdomar och besvär kan vara relaterade till inomhusmiljön i skola och förskola?
  • Vilka är de bakomliggande skälen till dessa åkommor?
  • Så kan man utreda och åtgärda orsakerna som påverkar inomhusmiljön negativt