Anders Arfvidsson

Arkitekt
White Arkitekter

Helena och Anders är partner och uppdragsansvarig arkitekt på White arkitekter. Båda har en stor erfarenhet av att arbeta brukarnära i komplexa projekt – från tidiga strategiska skeden till genomföranden. Lyssna till en inspirerande föreläsning om arkitektur för gymnasieskolor utifrån två aktuella projekt.Anders är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
24 april

15:15
Arkitektur för gymnasieskolan – erfarenheter och knäckfrågor vid planering och byggnation
  • Exempel från två gymnasieskolor; BAS i Barkaby, Järfälla respektive Westerlundska gymnasiet i Enköping