Anders Asplund

Chefsjurist
Upphandlingsmyndigheten

Anders Asplund har mer än 20 års erfarenhet av upphandlingsfrågor inom offentlig verksamhet både på myndigheter och i kommuner. Han har medverkat i flera offentliga utredningar om upphandling och skrivit flera publikationer inom ämnet.Anders är med som talare på konferensen Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor
12 maj

13:30
Hur ska kommuner, regioner och myndigheter göra för att handla rätt när de vill använda molntjänster – vad gäller vid upphandling?
  • Så ska statligt samordnad tillgång till IT-drift lösa dagens problem
  • Så kan samordning av upphandling gå till för att ge kommuner, regioner och myndigheter kostnadseffektiva och säkra IT-tjänster