Anders Bergman

Informationssäkerhetsansvarig
Karlstads kommun

Anders har arbetat med IT- och informationssäkerhet på kommunal, regional och statlig nivå sedan 1991. Han arbetar idag med informationssäkerhet på strategisk nivå inom kommunala sektorn och är också sedan 1997 anlitad som extern informationssäkerhetsexpert av de nationella ackrediteringsorganen SWEDAC och Norsk Akkreditering vid bedömningar mot standarderna ISO 17025, 15189, 27001 och 20000. Michael Wikstrand har mångårig erfarenhet från IT och IT-drift som tekniker, konsult och chef inom privat, statlig och kommunal verksamhet. Han arbetar idag med säkerhet inom områdena dataskydd, informationssäkerhet, IT-säkerhet, cybersäkerhet, säkerhetsskydd och civilt försvar.Anders är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023

13:50
Hur du accelererar och skalar upp er digitala informationsförvaltning på ett säkert sätt
  • Så garanterar du informationstillgångens tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet
  • Stöd i form av standarder och ramverk för att arbeta med informationssäkerhet
  • Praktiska arbetet med informationssäkerhet – verksamhetsanalys, informationsklassning, riskanalys, säkerhetsåtgärder, säkerhetsarkitektur till uppföljning