Anders Broberg

Affärsområdeschef
Humana

Anders Broberg är Affärsområdeschef på Humana Omsorg och har över 20 års erfarenhet av äldreomsorg och utveckling av boende för äldre. Anders har arbetat de senaste 5 åren på Humana Omsorg och dessförinnan har han bland annat arbetat som VD på Temabo och varit förvaltningschef för äldreomsorgen i Bromma, Stockholms stad. Humana ligger bakom några av Sveriges mest moderna äldreboenden. Husen byggs utifrån ett tydligt fokus på de äldre och har rustats med den senaste tekniken inom både hjälpmedel, ljussättning och inredning.Anders är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
14 november

16:10-16:50
Så bygger vi tekniksmarta och trivsamma boenden med behovsanpassade miljöer, modern inredning och välfärdsteknik
  • Hur skapas en bra boendemiljö utan institutionskänsla och med en god arbetsmiljö?
  • Hur kan inredning, ljussättning och teknik stötta en behovsanpassad boendemiljö?
  • Hur kan teknik skapa enkelhet i vardagen?