Anders Broberg

Affärsområdeschef Äldreomsorg
Humana

Anders Broberg är affärsområdeschef och VD för Humana Omsorg AB, ett bolag inom Humana-koncernen med ansvar för att driva och utveckla verksamhet inom äldreomsorg. Han är sedan 2018 även ledamot i Vårdföretagarnas styrelse (Almega/Svenskt Näringsliv) för branschen äldreomsorg. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Anders har lång erfarenhet av ledarskap inom äldreomsorgen, både i privat och kommunal regi. Senast som koncernchef och VD på Temabo och dessförinnan som förvaltningschef för äldreomsorgen i Bromma/Sthlm Stad. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hans samlade ledarskapserfarenheter och Humanas strategi för att hantera utmaningarna och möjligheterna kring den transformation som vi både är mitt i och står inför när det kommer till framtidens äldreomsorg.Anders är med som talare på konferensen Framtidens äldreomsorg 2022
10 februari

10:30
En äldreomsorg i transformation – hur kan innovation och utveckling hjälpa oss att skapa kvalitet och klara kompetensförsörjningen med minskade resurser?
  • Nulägesanalys – vilka utmaningar står vi inför just nu och vad behövs för att möta framtida behov?
  • Hur kan vi leva upp till ökade krav på kvalitet, specialisering och individanpassning och samtidigt uppnå en ekonomi i balans?
  • Kompetensförsörjning – så jobbar vi för att säkra kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt