Anders Erlandsson

Friluftsstrateg
Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun fick utmärkelsen ”Årets friluftskommun 2018” för sitt målmedvetna arbete med friluftsliv och utveckling av natur- och friluftsområden. Anders Erlandsson är friluftsstrateg i kommunen och delar med sig av erfarenheter från det arbetet. Du får höra om strategiskt arbete med att få fler invånare att vara ute och njuta av naturen och friluftsliv. Hur en bred samverkan internt, men också externt med föreningar, skola och företag är en framgångsfaktor.Anders är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 1

14:45
Utveckling av friluftsliv och naturområden för ökad fysisk aktivitet och folkhälsa
  • Sambanden mellan fysisk aktivitet och vistelse i naturen för människors psykiska och fysiska hälsa
  • Att utifrån en helhetssyn på folkhälsa, fysisk aktivitet och behovet av ökad utevistelse skapa attraktiva miljöer och områden för många
  • Att utveckla möjligheter till dagligt friluftsliv baserat på en nära dialog med skola, föreningar och boende
  • Så har ”Sveriges friluftskommun 2018” utvecklat attraktiva, tillgängliga och trygga friluftsområden