Anders Gidlöf

E-arkivarie
Riksantikvarieämbetet

Anders Gidlöf är e-arkivarie på Riksantikvarieämbetet sedan nästan 3 år tillbaka. Anders har tidigare arbetat som konsult på ArkivIT och har arbetat många år med utveckling av digital arkiv- och informationshantering. Under föreläsningen delar Anders med sig av intressanta erfarenheter från utveckling av informationshantering och informationssäkerhet på Riksantikvarieämbetet.Anders är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
8 februari

10:20
Så arbetar Riksantikvarieämbetet med informationshantering och informationssäkerhet – bevara och tillgängliggöra
  • Utveckling av ny informationshanteringsplan och utvecklad informationssäkerhet – erfarenheter från Riksantikvarieämbetet
  • Så hanterar vi stora mängder data genom massdigitalisering
  • Bevarandeplaner samt leveranser till och tillgängliggörande via e-arkiv